"POSTĘPY ŻYWIENIA KLINICZNEGO"


Poznań, 21.09.2012 - 9:00 - 18:00
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2
im. Heliodora Święcickiego,
ul. Przybyszewskiego 49, Poznań
Sala Zeylanda - (wejście P, schodami na I piętro,w lewo)

Program kursu w pliku PDF.


Partnerzy