"POSTĘPY ŻYWIENIA KLINICZNEGO"


 

Informujemy, iż lista uczestników kursu dla Zespołów Żywieniowych dnia 19 kwietnia w Krakowie jest już zamknięta.
Zapraszamy na kolejną edycję kursu, która odbędzie się dnia 23 czerwca  w Jachrance.
Zgłoszenie o treści " zgłaszam uczestnictwo w kursie dla zespołów żywieniowych dnia 23.06.2013 w Jachrance"
oraz  imię, nazwisko, wykonywany zawód i adres e-mail proszę przesyłać na adres biuro@polspen.pl
 

 

LECZENIE ŻYWIENIOWE DLA ZESPOŁÓW ŻYWIENIOWYCH

 

19.04.2013 - Kraków Hotel Europejski ul. Lubicz 5 

9.00 – 9.10

Przywitanie uczestników.

Rola Zespołów Żywieniowych

S.Kłęk

9.10 – 9.35

Niedożywienie: występowanie, przyczyny, następstwa. Rodzaje niedożywienia. Ocena stanu odżywienia

T.Kowalczyk

9.35 – 10.00

Planowanie interwencji żywieniowej (1): wybór drogi leczenia, określenie zapotrzebowania

S.Kłęk

10.00 – 10.30

Wskazania do żywienia dojelitowego. Prowadzenie i nadzór żywienia. Podstawy wyboru diet.

T.Kowalczyk

10.30 – 10.50

Prezentacja preparatów i sprzętu firmy Nutricia

 

10.50 – 11.20

Systemy podaży diet. Dostęp do przewodu pokarmowego w żywieniu dojelitowym. Powikłania żywienie dojelitowego

R.Choruz

11.20 – 11.40

Prezentacja preparatów i sprzętu firmy Nestle

 

11.40 – 12.10

PRZERWA KAWOWA

 

12.10 – 12.40

Planowanie interwencji żywieniowej (2):  żywienie pozajelitowe

S.Kłęk

 

Prezentacja firmy Fresenius Kabi

 

12.40 – 13.10

Leczenie żywieniowe u dzieci

M.Łyszkowska

13.10 – 13.30

Zasady opieki nad dostępem do przewodu pokarmowego

M.Kupiec

13.30 – 14.00

Dostęp do układu naczyniowego w żywieniu pozajelitowym

K.Szczepanek

14.00 – 14.20

Prezentacja firmy Baxter

 

14.20 – 14.45

Zasady bezpiecznego przygotowywania mieszanin

Rola farmaceuty w Zespole Żywieniowym

J.Zamarska

14.45 – 15.10

PRZERWA

 

15.10 – 15.30

Zasady opieki nad dostępem do układu żylnego

M.Sumlet

15.30 – 15.50

Prezentacja firmy Color-Trading

 

15.50 – 16.20

Powikłania żywienia pozajelitowego

K.Szczepanek

16.20 - 16.40

Prezentacja firmy B Braun

 

16.40 – 16.55

Nadzór nad leczeniem żywieniowym. Prowadzenie dokumentacji. Wymogi MZ i NFZ – rozliczanie i współpraca.

P.Szybiński

16.55 -17.00

Test, zakończenie kursu, rozdanie certyfikatów

 

 


Partnerzy