"POSTĘPY ŻYWIENIA KLINICZNEGO"


Kraków, 6.10.2012

9.00 – 9.30

Przywitanie uczestników, rys historyczny leczenia żywieniowego.

S.Kłęk

9.30 – 10.00

Niedożywienie: występowanie, przyczyny, następstwa. Rodzaje niedożywienia. Ocena stanu odżywienia.

T.Kowalczyk

10.00 – 10.30

Wskazania do żywienia dojelitowego. Prowadzenie i nadzór żywienia. Podstawy wyboru diet.

T.Kowalczyk

10.30 – 10.50

Prezentacja preparatów i sprzętu firmy Nutricia

A.Rysz-Bracha

10.50 – 11.30

Systemy podaży diet. Dostęp do przewodu pokarmowego w żywieniu dojelitowym. Powikłania żywienie dojelitowego

R.Choruz

11.30 – 11.50

PRZERWA KAWOWA

 

11.50 – 12.10

Prezentacja preparatów i sprzętu firmy Nestle

 

12.10 – 12.30

Zasady opieki nad dostępem do przewodu pokarmowego

M.Kupiec

12.30 – 13.15

Planowanie interwencji żywieniowej

S.Kłęk

13.15 – 13.35

Prezentacja firmy Fresenius Kabi

 

13.35 – 14.00

Dostęp do układu naczyniowego w żywieniu pozajelitowym

K.Szczepanek

14.00 – 14.20

Prezentacja firmy Baxter

 

14.20 – 14.40

Opieka nad centralnym dostępem żylnym

M.Sumlet

14.40 – 15.00

PRZERWA

 

15.00 – 15.30

Leczenie żywieniowe u dzieci

M.Łyszkowska

15.30 – 15.50

Zasady bezpiecznego przygotowywania mieszanin

Rola farmaceuty w Zespole Żywieniowym

J.Zamarska

15.50 – 16.10

Prezentacja firmy B Braun

 

16.10 – 16.40

Powikłania żywienia pozajelitowego

K.Szczepanek

16.40 – 17.10

Nadzór nad leczeniem żywieniowym. Prowadzenie dokumentacji. Wymogi MZ i NFZ – rozliczanie i współpraca.

P.Szybiński

17.10 – 17.30

Test, zakończenie kursu, rozdanie certyfikatów

S.Kłęk/PSzybiński

 


Partnerzy