"POSTĘPY ŻYWIENIA KLINICZNEGO"


 

Kurs dla Zespołów Żywieniowych

Kraków, 22.03.2014

 

9.00 – 9.15

Przywitanie uczestników. rys historyczny leczenia żywieniowego.

S.Kłęk

9.15 – 9.45

Niedożywienie: występowanie, przyczyny, następstwa. Rodzaje niedożywienia. Ocena stanu odżywienia

R.Choruz

9.45 – 10.15

Planowanie interwencji żywieniowej (1): wybór drogi leczenia, określenie zapotrzebowania

S.Kłęk

10.15 – 10.45

Wskazania do żywienia dojelitowego. Prowadzenie i nadzór żywienia. Podstawy wyboru diet.

T.Kowalczyk

10.45 – 11.15

Przerwa kawowa

 

11.15 – 11.45

Systemy podaży diet. Dostęp do przewodu pokarmowego w żywieniu dojelitowym. Powikłania żywienie dojelitowego.

K.Figuła

11.45 – 12.15

Opieka nad dostępem do przewodu pokarmowego

M.Kupiec

12.15 – 12.45

Prezentacja preparatów i sprzętu firmy B Braun

 

12.45 – 13.05

Planowanie interwencji żywieniowej (2): żywienie pozajelitowe

S.Kłęk

13.05 – 13.30

Dostęp do układu naczyniowego w żywieniu pozajelitowym.

K.Szczepanek

13.30 – 13.50

Zasady opieki nad odstępem centralnym.

M.Sumlet

13.50 – 14.20

Przerwa kawowa

 

14.20 – 14.50

Powikłania żywienia pozajelitowego

K.Szczepanek

14.50 – 15.20

Rola dietetyka w Zespole Żywieniowym

K.Kupczyk

15.20 – 15.50

Zasady bezpiecznego przygotowywania mieszanin. Rola farmaceuty w Zespole Żywieniowym

M.Piętka

15.50 – 16.20

Nadzór nad leczeniem żywieniowym. Prowadzenie dokumentacji. Wymogi MZ i NFZ – rozliczanie i współpraca.

S. Kłęk

16.20 – 16.30

Test, zakończenie kursu, rozdanie certyfikatów

S.Kłęk

 

 

 

 


Partnerzy