"POSTĘPY ŻYWIENIA KLINICZNEGO"


Katowice, 4.10.2012
Śląska Izba Lekarska w Katowicach
Michała Grażyńskiego 49a Katowice

9.00 – 9.15

Przywitanie uczestników, rys historyczny leczenia żywieniowego.

S.Kłęk

9.15 – 9.45

Niedożywienie: występowanie, przyczyny, następstwa. Rodzaje niedożywienia. Ocena stanu odżywienia

J.Sznajder

9.45 – 10.15

Planowanie interwencji żywieniowej (1): wybór drogi leczenia, określenie zapotrzebowania

S.Kłęk

10.15 – 11.00

Wskazania do żywienia dojelitowego. Prowadzenie i nadzór żywienia. Podstawy wyboru diet.

J.Sznajder

11.00 – 11.30

Przerwa kawowa

 

11.30 – 12.15

Systemy podaży diet. Dostęp do przewodu pokarmowego w żywieniu dojelitowym. Opieka nad dostępem do przewodu pokarmowego.

K.Figuła

12.15 – 12.45

Powikłania żywienie dojelitowego.

K.Figuła

12.45 – 13.15

Prezentacja preparatów i sprzętu firmy Nutricia

 

13.15 – 13.45

Planowanie interwencji żywieniowej (2): żywienie pozajelitowe

S.Kłęk

13.45 – 14.30

Dostęp do układu naczyniowego w żywieniu pozajelitowym. Zasady opieki nad dostępem centralnym.

K.Szczepanek

14.30 – 15.00

Przerwa kawowa

 

15.00 – 15.30

Prezentacja preparatów i sprzętu firmy Baxter

 

15.30 – 16.00

Leczenie żywieniowe u dzieci.

A. Rysz-Bracha

16.00 – 16.45

Zasady bezpiecznego przygotowywania mieszanin

Rola farmaceuty w Zespole Żywieniowym

J.Zamarska

16.45 – 17.15

Powikłania żywienia pozajelitowego

K.Szczepanek

17.15 – 17.45

Nadzór nad leczeniem żywieniowym. Prowadzenie dokumentacji. Wymogi MZ i NFZ – rozliczanie i współpraca.

S. Kłęk

17.45 – 18.00

Test, zakończenie kursu, rozdanie certyfikatów

S.Kłęk

 


Partnerzy