"POSTĘPY ŻYWIENIA KLINICZNEGO"


Bydgoszcz, 22.09.2012
KATEDRA I KLINIKA ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Ul. M. Skłodowskiej - Curie 9

8.45-9.00

Przywitanie uczestników, rys historyczny leczenia żywieniowego

Stanisław Kłęk (15min)

9.00 – 9.30

. Niedożywienie: występowanie, przyczyny, następstwa. Rodzaje niedożywienia. Ocena stanu odżywienia.

Przemysław Baranowski (30min)

9.30 – 10.15

Planowanie interwencji żywieniowej: wybór drogi leczenia, określenie zapotrzebowania

Stanisław Kłęk (45min)

10.15 – 11.00

Systemy podaży diet. Dostęp do przewodu pokarmowego w żywieniu dojelitowym / Zasady opieki nad dostępem do przewodu pokarmowego

Krzysztof Tojek/Beata Strzyżewska (45min)

11.00 – 11.30

Wskazania do żywienia dojelitowego. Prowadzenie i nadzór żywienia. Podstawy wyboru diet.

Kinga Kupczyk (30min)

11.30 – 11.40

Prezentacja preparatów i sprzętu firmy

 

11.40 – 12.00

PRZERWA

 

12.00 – 12.10

Prezentacja preparatów i sprzętu firmy

 

12.10-12.55

Dostęp do układu naczyniowego w żywieniu pozajelitowym / Opieka nad centralnym dostępem żylnym

Jacek Szopiński/ Teresa Sojka (45min)

12.55 – 13.25

Zasady bezpiecznego przygotowywania mieszanin

 

Anna Klarkowska

(30min)

13.25 – 13.55

Leczenie żywieniowe u dzieci

Marlena Jakubczyk (30min)

13.55 – 14.40

Powikłania żywienia dojelitowego i pozajelitowego

Konrad Matysiak (45min)

14.40-14.50

Prezentacja firmy

 

14.50 – 15.30

PRZERWA

 

15.30 – 15.40

Prezentacja firmy

 

15.40-16.10

Nadzór nad leczeniem żywieniowym. Prowadzenie dokumentacji. Wymogi MZ i NFZ – rozliczanie i współpraca

Stanisław Kłęk

(30min)

16.10-16.40

Organizacja Zespołu Żywieniowego w szpitalu.

Rola lekarza, pielęgniarki, dietetyka, farmaceuty w Zespole Żywieniowym

Marlena Jakubczyk, Stanisław Kłęk Anna Kruzel Kinga Kupczyk,Anna Klarkowska (30 min)

16.40 – 16.50

Prezentacja firmy

 

16.50-17-10

Test, zakończenie kursu, rozdanie certyfikatów

 

 


Partnerzy