"POSTĘPY ŻYWIENIA KLINICZNEGO"


 

 

Białystok, 24.11.2012 Logo

24.11.2012 od godziny 9.00 - 16.30 w sali wykładowej
(V Piętro pion chirurgiczny) USK
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
Marii Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok

Zaproszenie na kurs 

 

 

PROGRAM KURSU

9.00 – 9.30

Przywitanie uczestników, rys historyczny leczenia żywieniowego.

Prof. B. Kędra,

dr hab. S. Kłęk

9.30 – 10.00

Niedożywienie: występowanie, przyczyny, następstwa. Rodzaje niedożywienia. Ocena stanu odżywienia.

Z. Kamocki

10.00 – 10.30

Wskazania do żywienia dojelitowego. Dostęp do przewodu pokarmowego w żywieniu dojelitowym.

Z. Kamocki

10.30 – 11.15

Wybór drogi żywienia (I). Systemy podaży diet. Powikłania żywienie dojelitowego

S.Kłęk

11.15 – 11.45

Prezentacja preparatów i sprzętu firmy Braun

P.Grzechnik

11.45 – 12.15

PRZERWA KAWOWA

 

12.15 – 12.30

Zasady opieki nad dostępem do przewodu pokarmowego

M. Sumlet

12.30 – 13.00

Planowanie interwencji żywieniowej (II)

S.Kłęk

13.00 – 13.40

Dostęp do układu naczyniowego w żywieniu pozajelitowym

K.Szczepanek

13.40 – 14.00

Opieka nad centralnym dostępem żylnym

M.Sumlet

14.00 – 14.30

PRZERWA KAWOWA

 

14.30 – 15.00

Zasady bezpiecznego przygotowywania mieszanin

Rola farmaceuty w Zespole Żywieniowym

M.Szymańska

15.00 – 15.30

Powikłania żywienia pozajelitowego

K.Szczepanek

15.30 – 16.00

Organizacja zespołu żywieniowego w szpitalu-doświadczenia własne

Z. Kamocki

16.00 – 16.20

Nadzór nad leczeniem żywieniowym. Prowadzenie dokumentacji. Wymogi MZ i NFZ – rozliczanie i współpraca.

S.Kłęk

16.20 – 16.30

Test, zakończenie kursu, rozdanie certyfikatów

S.Kłęk/ Z.Kamocki

 

 


Partnerzy