"POSTĘPY ŻYWIENIA KLINICZNEGO"


 

 

Katedra Żywienia Klinicznego GUMed
Zakład Propedeutyki Onkologii GUMed
Oddział Chirurgii Onkologicznej
Gdyńskiego Centrum Onkologii,
Szpital Morski w Gdyni

 

zapraszają na

V Konferencję Naukowo-Szkoleniową

z cyklu Współczesna Terapia Żywieniowa pt.

 

„Żywienie drogą przewodu pokarmowego”

Konferencja odbędzie się 20.04.2013 r. w Gdyni

 

Informacje o rejestracji i szczegółowy program na stronie:http://konferencja.szpital-morski.pl

 


Partnerzy