"POSTĘPY ŻYWIENIA KLINICZNEGO"


XXXIII Kongres European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN)

Zakończony 6 września 2011 roku XXXIII już Kongres European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN), odbywał się pod hasłem ‘Nutrition in Translation’, zakończył się kolejnym spektakularnym sukcesem naszych rodaków. Po pierwsze, dr Tomasz Kowalczyk zdał egzamin Europejski (European ESPEN Diploma) z najlepszym na świecie wynikiem (90% prawidłowych odpowiedzi - to już drugi rok z rzędu osiągamy wyniki przewyższające pozostałych uczestników egzaminu). Po drugie, wielki sukces odniosła nasza Koleżanka, pani Sylwia Osowska, która poprowadziła zorganizowaną przez siebie Sesję Farmaceutyczną. Sesja o tym profilu odbyła się po razu pierwszy od wielu lat, co jest zasługą Organizatorki. Jej zasługa jest także, że sesja cieszyła się ona dużym zainteresowaniem i zebrała pozytywne opinie – gratulacje. Po trzecie, otrzymaliśmy kilka wyróżnień Zjazdowych; trafiły one do profesora Roberta Słotwińskiego, Marka Pertkiewicza, doktorów Tomasza Kowalczyka oraz Roberta Włodarskiego. Jest cenne osiągnięcia, gdyż podczas Zjazdu wyróżniono jedynie 58 spośród 560 przyjętych streszczeń. Ponadto Pan Profesor M. Pertkiewicz przedstawił wyniki wieloośrodkowego badania dotyczącego tetudlutidu (GLP-2) u chorych z zespołem krótkiego jelita – praca ta otrzymała jedną z głównych nagród Kongresu.

 

Bardzo dużym powodzeniem cieszyły się kursy LLL: uczestniczyło w nich wiele osób z naszego kraju, co ciekawe nie tylko spośród najmłodszych uczestników, ale także spośród kolegów posiadających stopnie naukowe. Było to bardzo stymulujące i potwierdza, że na naukę nigdy nie jest za późno – szczególnie jeżeli chodzi o tematykę żywienia i metabolizmu.

 

Sesje naukowe cieszyły się bardzo dużym powodzeniem – sale właściwie zawsze wypełniały się w całości. Najciekawsze dotyczyły kacheksji, etiologii otyłości, problemów wieku podeszłego, gastroenterologii raz intensywnej terapii. Bardzo ciekawy wykład wygłosił Profesor Gianni Biolo (Wykład Sir Davida Cuthbersona). Nosił on tytuł ‘Anabolic resistance – a Road map to malnutrition’ i dotyczył metabolizmu człowieka ze szczególnym uwzględnieniem wysiłku fizycznego. Nagrodę za całokształt swoich dokonań otrzymał Profesor Lubos Sobotka, co zostało przyjęte z olbrzymim aplauzem.

Dało się zauważyć, że aktywność naukowa Polski rośnie, chociaż niestety dosyć powoli. Pod względem ilości nadesłanych prac (15) nasz kraj mieści się dopiero pod koniec drugiej dziesiątki spośród uczestniczących w zjeździe państw. Co prawda zauważalny jest postęp w stosunku do ubiegłych lat, jednakże w dalszym ciągu wiele pozostaje do zrobienia.


Partnerzy