"POSTĘPY ŻYWIENIA KLINICZNEGO"


XIV Zjazd PTŻPiD: 18-20 maja 2012

Najbliższy, czternasty już z kolei Zjazd naszego Towarzystwa oraz zarazem XXVI Międzynarodowa Konferencja Szkoleniowo-Naukowa odbędą się w dniach 18-20 maja 2012 roku w hotelu Warszawianka w Jachrance. Program ramowy zostanie Państwu przedstawiony w styczniu,  a szczegółowy w marcu 2012 roku.

Strona zjazdowa


Partnerzy