"POSTĘPY ŻYWIENIA KLINICZNEGO"


Technika zakładania PEG metodą ‘push’ - FILM

Technika zakładania PEG metodą ‘push’ - wersja angielska

 

Technika zakładania PEG metodą ‘push’ - wersja niemiecka


Partnerzy