"POSTĘPY ŻYWIENIA KLINICZNEGO"


ESPEN Guidelines -wersja oryginalna

Wytyczne ESPEN z zakresu żywienia dojelitowego (z roku 2006) oraz pozajelitowego (2009), a także tematów pokrewnych znajdują się pod adresem:

http://www.espen.org/espenguidelines.html


Partnerzy