"POSTĘPY ŻYWIENIA KLINICZNEGO"


Materiały z kursu Żywienie Pozajelitowe i Dojelitowe w Warunkach Domowych

Zasady przygotowywania mieszanin do żywienia pozajelitowego - Justyna Zamarska

Żywienie dojelitowe w warunkach domowych - Tomasz Kowalczyk

Żywienie pozajelitowe i dojelitowe w warunkach domowych - Stanisław Kłęk

Preparaty stosowane w żywieniu dojelitowym w domu - Stanisław Kłęk

Zasady żywienia parenteralnego i enteralnego dzieci - Małgorzata Łyszkowska

Preparaty stosowane w domowym żywieniu pozajelitowym - Stanisław Kłęk

Dieta w Zespole Krótkiego Jelita

CENTRALNY DOSTĘP NACZYNIOWY

Wskazania do domowego żywienia pozajelitowego - Stanisław Kłęk

Sztuczny dostęp do przewodu pokarmowego - Krzysztof Figuła

Systemy podaży diety

Powikłania domowego żywienia dojelitowego -  Stanisław Kłęk

Powikłania domowego żywienia pozajelitowego - Stanisław Kłęk

Procedury związane z żywieniem pozajelitowym w warunkach domowych - Magdalena Sumlet, Monika Kupiec

Leczenie żywieniowe w warunkach domowych w świetle rozliczeń z NFZ - Piotr Szybiński, Stanisław Kłęk

 

Materiały do pobrania:

Wytyczne ESPEN dotyczace PEG
Zywienie enteralne w chorobach trzustki
Zywienie enteralne w chorobach ukladu pokarmowego
Zywienie enteralne w geriatrii
Zywienie enteralne-zagadnienia ogolne
2009_ESPEN_Guidelines_on_Parenteral_Nutrition_Nonsurgical_oncology
2009_ESPEN_Guidelines_on_Parenteral_Nutrition_Surgery_TLUMACZENIE
2009ESPEN_Guidelines_on_Parenteral_Nutrition_ICU


Partnerzy