"POSTĘPY ŻYWIENIA KLINICZNEGO"


Co to jest port?

       Port czyli TID (totally implanted device- całkowicie wszczepialne urządzenie ) to wykonana z tytanu i silikonu lub tylko z silikonu wszczepiona pod skórę komora, do której podłączony jest cewnik prowadzący do dużej żyły. W celu podania mieszaniny odżywczej należy nakłuć przez skórę plastikową membranę i wprowadzić do portu specjalną igłę (igła Hubera). Zaletą portu jest to, że w okresie przerw w podawaniu mieszaniny odżywczej jest on całkowicie schowany pod skórą, co jest niezwykle wygodne dla chorego. Wadą w porównaniu z cewnikiem jest konieczność nakłuwania skóry i brak możliwości naprawy cewnika.


Partnerzy