"POSTĘPY ŻYWIENIA KLINICZNEGO"

Uwaga: Nowe dokumenty dotyczące leczenia żywieniowego!

Od stycznia 2014 obowiązuje nowe dokumenty dotyczące leczenia żywieniowego. Przedstawiamy je poniżej:

KARTA DOSTAW - ŻYWIENIE DOJELITOWE W WARUNKACH DOMOWYCH - PDF , DOC

KARTA DOSTAW - ŻYWIENIE POZAJELITOWE W WARUNKACH DOMOWYCH - PDF , DOC

KARTA KWALIFIKACJI DOROSŁYCH DO ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO LUB DOJELITOWEGO - PDF , DOC

KARTA METABOLICZNA - PDF , DOC

Niestety, jednak nie jest tak dobrze, jak się wydawało… Pisałem ostatnio, że zmiana karty metabolicznej (załącznik nr 6b do zarządzenia szpitalnego Nr 89/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (z dnia 19 grudnia 2013 r)), to krok w dobrą stronę, ale niestety okazuje się, że nie jest tak różowo, gdyż:

  1. NFZ dąży do rozszerzenia dokumentacji i chciałoby, żeby dokumentować podaż także żywienia DOJELITOWEGO. Ta karta, którą właśnie wydali miała nosić nagłówek ‘Karta Żywienia Poza- i Dojelitowego. Karta Metaboliczna’ Jak się Państwo domyślacie, jeśli tak się stanie, to: 1 – mało kto będzie żywił dojelitowo 2 – taką samą kartę napotkamy w ZOL, hospicjum i domu i wtedy problemy staną się codzienne.
  2. Można było narzekać na kartę metaboliczną, ale ona przynajmniej miała sens… Chodziło w niej przecież o nadzorowanie procesu leczenia, można było dyskutować o merytorycznej stronie, ilości badań, rodzaju bilansu, itp., ale cel był zrozumiały. Karta w chwili obecnej nie służy żadnemu celowi. POLSPEN prowadził działania w celu zmiany Karty na bardziej życiową – nowa wersja jest już niemalże gotowa. Nie zdążyliśmy jej przesłać do NFZ, ale oczywiście to uczynimy.

Dobrą wiadomością jest to, że możliwa jest zmiana istniejącego stanu rzeczy (nawet w ciągu 2-3 miesięcy), ale NFZ żąda wspólnego wystąpienia wszystkich towarzystw naukowych. Wydaje mi się, że nie jest niemożliwe. Podjęliśmy już działania, żeby tak się stało. Są cele, które powinny jednoczyć ponad podziałami

Oczywiście, zachęcam do przedstawiania swoich uwag Narodowemu Funduszowi Zdrowia!

 

Partnerzy