"POSTĘPY ŻYWIENIA KLINICZNEGO"

Sytuacja prawna PTŻPiD

W dniu 4 grudnia 2010 roku w Sali Wykładowej im. Zeylanda w Szpitalu Klinicznym nr 2 w Poznaniu odbył się Nadzwyczajny Zjazd i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego.

Głównym tematem był wybór władz Towarzystwa, co, jak Państwo zapewne pamiętacie, stanowiło odpowiedź na  decyzję Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

W Walnym Zgromadzeniu wzięło udział 174 Członków Towarzystwa. W wyniku głosowania wybrany został Zarząd Główny PTŻPiD oraz uzupełniony skład Głównej Komisji Rewizyjnej (powyższe stanowiło konsekwencję rezygnacji z prac w Komisji Pana Profesora dr hab. med. Roberta Słotwińskiego oraz Pana dr hab. med. Maciej Słodkowskiego). Po zakończeniu Walnego Zgromadzenia ukonstytuował się Zarząd Główny w następującym składzie:

 

Prezes Zarządu Głównego: dr med. Stanisław Kłęk

Wiceprezes: dr med. Teresa Korta

Wiceprezes: dr med. Włodzimierz Cebulski

Skarbnik: dr med. Małgorzata Łyszkowska

Sekretarz: dr med. Piotr Szybiński

Członkowie Zarządu: prof. dr hab. med. Wiesława Łysiak-Szydłowska

dr hab. med. Maciej Słodkowski

dr med. Tomasz Jaworski

dr med. Marek Kunecki

dr med. Konrad Matysiak

dr med. Jacek Sobocki

 

Obecny skład Głównej Komisji Rewizyjnej:

dr med. Elżbieta Koczur-Szozda

dr med. Katarzyna Karwowska

dr Janusz Sznajder

Skład Sądu Koleżeńskiego nie uległ zmianie.

Co ciekawe, w grudniu 2010 Krajowy Rejestr Sądowy wpisał zmiany do rejestru podjęte podczas Zjazdu w czerwcu tegoż roku.

Partnerzy