"POSTĘPY ŻYWIENIA KLINICZNEGO"

Spotkanie zespołu ekspertów dotyczące uwag do Rozporządzenia MZ odnośnie standardów opieki długoterminowej (2011-01-05)

W wyniku zgłoszenia uwag przygotowanych podczas spotkania opisanego poniżej trwają rozmowy w Ministerstwie Zdrowia, w których PTŻPiD jest jedną ze stron. Podczas ostatniej tury spotkań, w dniu 03 lutego 2011, zostaliśmy poproszeni o sprecyzowanie uprawnień członków zespołów żywieniowych w zakładach opieki długoterminowej. Będziemy je przygotowywać do czasu kolejnego spotkania, planowego za 3 tygodnie.

 

W dniu 5 stycznia 2011 w Krakowie zorganizowano spotkaniegrupy ekspertów, której zadaniem było uzgodnienie stanowiska w sprawie RozporządzeniaMinistra Zdrowia w sprawie standardów postępowania i procedur medycznychwykonywanych w zakładach opieki zdrowotnej z zakresu pielęgnowania w opiecedługoterminowej.

W spotkaniu uczestniczyli:

Lilia Kimber - Dziwisz - Konsultant w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych woj.Mazowieckiego

Helena Ciborowska – Vice-PrezesZarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Dietetyki

Mariola Lembas – Sznabel – Kierownik SamodzielnejPracowni Medycyny Paliatywnej PAM, Prezes Zarządu FundacjiZachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci

Beata Guzak – Brzeskie CentrumMedyczne, Kierownik Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

Stanisław Kłęk – Prezes ZarząduGłównego PTŻPiD

Piotr Szybiński – SekretarzZarządu Głównego PTŻPiD

Jan Kalaciński – PrzewodniczącyZespołu ds. Leczenia Żywieniowego u Przewlekle Chorych PTŻPiD

Dorota Niegowska – CzłonekZespołu ds. Leczenia Żywieniowego u Przewlekle Chorych PTŻPiD

Tekst Rozporządzenia proponowany przez MinisterstwoZdrowia znajduje się poniżej w pliku:

Rozporządzenie – 16 grudnia 2010

Zespół Ekspertów uznał zakonieczne przyjęcie następujących zmian w projekcie Rozporządzenia – poniżejprzedstawiam główne założenia:

- włączenie dietetyków do realizacji świadczeńdotyczących odżywiania w zakładach opieki długoterminowej

- wprowadzenie zespołów żywieniowych do zakładów opieki długoterminowej - ich celem byłaby kwalifikacja pacjentów doleczenia, jego nadzorowanie oraz prowadzenie szkoleń

- rozszerzenie procedur żywieniowych stosowanych w ZOL ożywienie pozajelitowe

- wyróżnienie żywienia dojelitowego dietą przemysłowąjako osobnej procedury

Jeżeli Państwo chcielibyście zgłosić swoje uwagi doprojektu proszę o ich przesłanie na mój adres: prezes@polspen.pl do dnia 14.01.2011

Partnerzy