"POSTĘPY ŻYWIENIA KLINICZNEGO"

Spotkanie w Centrum Onkologii

W dniu 14 XII 2011 w Centrum Onkologii w Warszawie doszło do spotkania środowisk onkologicznych i żywieniowych. Wynikiem spotkania jest podjęcie rezolucji o konieczności stworzenia cyklu szkoleń dla lekarzy onkologów oraz opracowanie polskich wytycznych leczenia żywieniowego w onkologii.  Materiały ze spotkania przedstawiam poniżej.

Kapala A-Poradnictwo dietetyczne.pdf

Klek S- LZ w domu.pdf

Klek S- Wytyczne LZ w szpitalach.pdf

Misiak M-ocena stanu odzywienia.pdf

Partnerzy