"POSTĘPY ŻYWIENIA KLINICZNEGO"

Składki na ESPEN i PTŻPiD

Przypominam, że osoby chcące opłacić blokowo członkostwo w ESPEN (European Society for Nutrition and Metabolism, ESPEN, www.espen.org) proszone są o zapłacenie składki na konto naszego Towarzystwa o końca 2012 roku! Składka na rok 2012 uległa ona niewielkiemu wzrostowi i wynosi 80 EURO.

Dotyczy to osób, które już do ESPEN należą. Te osoby, które chciałyby dołączyć do ESPEN poprzez członkostwo blokowe proszę o opłacenie składki oraz przesłanie na adres prezes@polspen.pl zgłoszenia zawierającego dane osobowe, aktualny i rzeczywiście używany adres e-mail oraz adres do korespondencji. W związku z wieloma pytaniami wyjaśniam, że członkiem blokowym ESPEN może zostać jedynie osoba, która jest członkiem naszego Towarzystwa! Pozostałe Polskie Towarzystwa zajmujące się w różnym stopniu tematyką leczenia żywieniowego nie posiadają takich uprawnień, bo nie są i nie były członkami ESPEN.Blokowe członkostwo jest znacząco tańsze (o 30 EURO) aniżeli członkostwo płacone indywidualnie. Warto przypomnieć, iż każdy członek ESPEN otrzymuje bezpłatnie egzemplarze czasopisma Clinical Nutrition, posiada dostęp do jego wersji elektronicznej oraz czasopisma e-SPEN, otrzymuje newsletter ESPEN, otrzymuje zniżki do opłat zjazdowych oraz ma prawo uczestniczyć w kursach organizowanych pod egidą ESPEN, a także ubiegać się o granty badawcze tego towarzystwa. W razie wątpliwości proszę o kontakt z biuro@polspen.pl

Zwracam się do Państwa o uregulowanie składek członkowskich za rok bieżący oraz lata ubiegłe w przypadku osób, które jeszcze tego nie zrobiły – można to zrobić uiścić wykonując przelew na konto: Polskie Towarzystwo Żywienia Poza- i Dojelitowego: PKO BP V Oddział w Warszawie Nr konta: 75102010550000970200158808

Partnerzy