"POSTĘPY ŻYWIENIA KLINICZNEGO"


Nowelizacja koszyka szpitalnego:

http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/rozporzadzenie_6112012.pdf

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani światłymi uwagami koleżanek i kolegów, to zapraszam pod adres:
http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q491&ms=383&ml=pl&mi=383&mx=0&mt=&my=767&ma=030392

Szczególnie interesujace są uwagi nr 31, 32 oraz 47. Gratulacje.


Partnerzy