"POSTĘPY ŻYWIENIA KLINICZNEGO"

Rozporządzenie dotyczące Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej opublikowane przez Ministerstwo Zdrowia RP

Szanowni Państwo,

Od czasu naszego spotkania na Forum Świadczeniodawców na początku marca 2011 podjąłem w naszym wspólnym imieniu starania o zmianę zapisów dotyczących żywienie domowego, które miały na celu wprowadzenie w życie wspólnie poczynionych ustaleń. Wydawało się przed kilka miesięcy, że wszystko zmierza we właściwym kierunku, gdyż wymiana korespondencji wskazywała na to, że Ministerstwo tworząc rozporządzenia koszykowe rozumie potrzeby pacjentów i nasze i uwzględnia nasze uwagi. Niestety, to co zostało opublikowane przed kilkoma dniami (vide załącznik) zupełnie nie odpowiada temu, o czym z nimi rozmawiałem. Mało tego, to nie odpowiada nawet temu, co przesłano mnie z MZ do konsultacji przed 2 tygodniami, a co było zgodne z naszymi ustaleniami.

To, co MZ opublikowało, to przepisy napisane jedynie pod duże, państwowe szpitale - i to niestety, muszę to powiedzieć, są głównie 2 warszawskie szpitale dwóch Panów Profesorów. Co ciekawe, to są te same osoby, które przed kilkoma miesiącami głośno twierdziły, że obecność w Zarządzie naszego Towarzystwa osób związanych z niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej narazi na szwank leczenie pacjentów, gdyż te osoby będą ustalały pod siebie przepisy! Niesamowita obłuda, prawda? Zwłaszcza w świetle faktu, jak tym Panom udało się ustalić przepisy pod swoje szpitale. Fakty są bowiem następujące: od 2012 roku:

- żywienie pozajelitowe dorosłych i dzieci prowadzą tylko szpitale (!)

- żywienie dzieci dojelitowe prowadzą tylko szpitale (!)

- chorzy muszą przyjeżdżać na wizyty o Poradni,

- lekarze nie muszą jeździć do chorych – jeżdżą tylko pielęgniarki

- badania, które należy wykorzystywać uległy zaostrzeniu, przy czym znalezienie dla nich uzasadnienie merytorycznego jest niemożliwe, tak są nonsensowne

Na szczęście udało się już zacząć działać merytorycznie i medialnie i prawdopodobnie będzie szansa na zmianę tego stanu rzeczy! Będę Państwa informował na bieżąco.

 

Załącznik

Partnerzy