"POSTĘPY ŻYWIENIA KLINICZNEGO"

Rozporządzenie dotyczące Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej opublikowane przez Ministerstwo Zdrowia RP (cd.)

Informuję, że w dniu 27 czerwca 2011 roku w Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie
w sprawie weryfikacji warunków realizacji świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej: żywienie dojelitowe i pozajelitowe w warunkach domowych, z udziałem:

- Pana Marka Habera, Podsekretarza Stanu,

- Pana Piotra Warczyńskiego, Dyrektora Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia,

- Pani Beaty Rorant, Zastępcy Dyrektora Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia,

- Pana Jerzego Chajdasa, Naczelnika Wydziału Świadczeń Gwarantowanych  Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia.

- przedstawicieli Zarządu Głównego PTŻPiD w osobach dr Piotra Szybińskiego , Konrada Matysiaka oraz Stanisława Kłęka,

- Pana Prof.  Janusza Książyka, Prezesa Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego Dzieci,

- Pana Prof.  Marka Pertkiewicza, Kierownika Kliniki Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,

- Pana Prof. Sławomira Rudzkiego, przedstawiciela I Katedry
i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantologii i Leczenia Żywieniowego,

- Pani dr n. med. Marioli Lembas-Sznabel, Prezesa Zarządu Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci,

- Pani dr n. med. Anny Jakrzewskiej-Sawińskiej, Kierownika Wielkopolskiego Hospicjum dla Dzieci i Wielkopolskiego Hospicjum dla Dorosłych,

-  Pana Adama Hermanowicza, przedstawiciela Kliniki Chirurgii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,

- Pani Kingi Szczepanek, przedstawiciela Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego,

- Pani Aliny Góreckiej, Kierownika Apteki w Szpitalu Klinicznym im. Heliodora Święcickiego UM w Poznaniu,

- Pani Grażyny Wójcik, Dyrektora NZOZ Domowa Opieka Medyczna „DOM-MED” w Warszawie,

- Pani Klaudii Menes, pracownika Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i opiekuna prawnego dziecka żywionego dojelitowo,

- Pani Iwony Spisak, przedstawiciela pacjentów żywionych pozajelitowo,

W trakcie spotkania: prof. Janusz Książyk, prof. Marek Pertkiewicz oraz dr Stanisław Kłęk  przedstawili opracowania dotyczące regulacji prawnych określających warunki realizacji świadczeń żywienie dojelitowe i pozajelitowe w warunkach domowych, jak również kwestii medycznych
oraz ekonomicznych w przedmiotowym zakresie. W dalszej części spotkania omówiono obowiązujące oraz proponowane zapisy warunków realizacji świadczeń żywienie dojelitowe i pozajelitowe w warunkach domowych oraz ustalono propozycję zmiany zapisów rozporządzenia „koszykowego” z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych: żywienie dojelitowe i pozajelitowe w warunkach domowych. Główne ustalenia obejmują:

- procedury domowe zostają rozdzielone (osobna kontraktacja żywienia  do- i pozajelitowego)

- żywienie dojelitowe w warunkach domowych dorosłych i dzieci mogą prowadzić wszyscy (potrzebna jest jedynie umowa ze szpitalem i apteką – jak dotychczas),

- żywienie pozajelitowe tylko jednostki posiadające oddział szpitalny i aptekę,

- nie ma obowiązku wykonywania gazometrii żylnej podczas żywienia dojelitowego,

- nie ma obowiązku wykonywania kontroli raz na miesiąc położenia zgłębnika  czy RTG – trzeba wykonywać w zależności od potrzeb

- wizyty lekarskie odbywają się w domu lub w poradni

- kwalifikacji dokonuje szpital lub ośrodek żywienia domowego

- zmieniono zapis o immunonutrition (będzie to podaż glutaminy lub omega-3 w ilości 0,1 g/kg/d lub większej)

Poprawiono również kilka drobnych błędów (sprecyzowanie zapisów o certyfikatach, itp.)

Należy podkreślić, że wszystkie strony wykazały dużą chęć osiągnięcia kompromisu, a szczególnym zaangażowaniem wykazał się pan Prof. J. Książyk. W ciągu najbliższych tygodni zmiany mają zostać wprowadzone. Oczywiście dalsze informacje będę podawał na bieżąco.

Partnerzy