"POSTĘPY ŻYWIENIA KLINICZNEGO"

Reedycja Standardów – zaproszenie do współpracy

Informuję Państwa, że w związku z wieloma prośbami instytucji państwowych oraz wydarzeniami, które miały miejsce w Ministerstwie Zdrowia i Narodowym Funduszu Zdrowia podczas kontraktacji i kontroli, podczas których okazała się, że interpretacja zapisów naszych Standardów jest bardzo dowolna, a powinna być bardzo precyzyjna, rozpoczynamy prace nad rewizją Standardów Żywienie Pozajelitowego i Dojelitowego (wydanych przez PZWL w 2005 roku, ponownie w 2009). Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do nadsyłania swoich uwag i propozycji dotyczących zmian, najważniejsze z nich będą rozważone przez Zarząd a ich autorzy staną się współautorami całości. Bardzo proszę jednak o nadsyłane przemyślanych propozycji, opartych na dowodach naukowych i publikacjach. Adres do przesyłania propozycji to: prezes@polspen.pl

Partnerzy