"POSTĘPY ŻYWIENIA KLINICZNEGO"

Propozycje modyfikacji skali SGA oraz NRS-2002

Poniżej przedstawiamy modyfikacje skali NRS 2002 oraz SGA, które to skale są obowiązkową częścią dokumentacji medycznej od stycznia bieżącego roku. Służą one do przesiewowej oceny stanu odżywienia. Ocenie takiej musi zostać poddanych każdy pacjent w każdym oddziale szpitalnych oprócz oddziału SOR podczas przyjęcia do niego.

Przedstawiane modyfikacje zostaną za zgodą Ministerstwa Zdrowia od stycznia 203 roku. Mają one być jak najbardziej funkcjonalne i czytelne, w związku z tym proszę o uwagi (prezes@polspen.pl)

 

NRS 2002-wersja na rok 2013.docx

SGA-wersja na rok 2013.docx

Partnerzy