"POSTĘPY ŻYWIENIA KLINICZNEGO"

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

W dniu 04 sierpnia 2011 Minister Zdrowia przekazał do uzgodnień zewnętrznych Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Pełny tekst można znaleźć pod adresem:

http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/prmz_dooz_04082011p.pdf

 

Dobra wiadomość: projekt ten jest w pełni zgodny z ustaleniami czerwcowego spotkania w Ministerstwie, o którym pisałem wcześniej!

 

Partnerzy