"POSTĘPY ŻYWIENIA KLINICZNEGO"

Program 32 Kongresu ESPEN w Nicei w 2010 roku

W załączonym poniżej dokumencie w formacie PDF przedstawiam program Zjazdu ESPEN.

ESPEN Congress 2010 - Programme 

Partnerzy