"POSTĘPY ŻYWIENIA KLINICZNEGO"

Pojawiła się szansa na powrót możliwości leczenia żywieniowego w opiece długoterminowej

Po ostatnich rozmowach w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, w których udział wzięli: ze strony NFZ: vice-Prezes ds. Medycznych Maciej Dworski, Dyrektor Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej Agata Teresa Horanin-Bawor oraz pani Krystyna Łakomska (Dział Opieki Długoterminowej), a ze strony PTŻPiD dr med. Stanisław Kłęk - Prezes zarządu, stworzyła się realna szansa na przywrócenie leczenia żywieniowego wszystkim chorym pozostającym w opiece długoterminowej. Jak pamiętamy, od roku początku 2009 roku leczenie żywieniowe nie może już być łączone z grupą świadczeń odrębnie kontraktowanych (a do tych należy żywienie poza- i dojelitowe w warunkach domowych). NFZ pozwolił jedynie na rozliczanie leczenia żywieniowego jedynie u chorych, którzy uzyskali zero punktów w zmodyfikowanej skali Barthel, co spowodowało, że około 60% pacjentów pozostających w opiece zakładów opieki długoterminowej przestało być żywionych! Od tej pory otrzymywali oni bowiem jedynie pokarmy miksowane.

Podczas spotkania w Centrali NFZ udało się zmienić ten fatalny stan rzeczy - od stycznia 2011 roku NFZ będzie finansował leczenie żywieniowe także u chorych, których ocena wg skali Bathel przekracza 0 punktów.  Finansowane będzie leczenia żywieniowe prowadzone przez same zakłady, w dalszym ciągu nie będzie możliwości prowadzenia świadczeń odrębnie kontraktowanych na terenie ZOL-i.

Partnerzy