"POSTĘPY ŻYWIENIA KLINICZNEGO"

PILNE!!! Kolejna Odpowiedź NFZ w sprawie karty metabolicznej!

W dniu 7 grudnia 2012 otrzymaliśmy kolejną odpowiedź Centrali NFZ w sprawie karty metabolicznej. W największym skrócie można powiedzieć, że potwierdziło się wcześniejsza opinia, że powinna być ona zawsze w całości WYPEŁNIONA! Innymi słowy: trzeba do niej wszystko (zlecenie diety, bilans, wyniki) przepisać! Bardzo proszę na to zwracać uwagę, gdyż za niewypełnianie grożą kary. Pełny tekst pisma przedstawiam poniżej.

Karta metaboliczna 

 

 

 

Partnerzy