"POSTĘPY ŻYWIENIA KLINICZNEGO"

Piłkarski dzień żywienia

 

W dniu 23 września 2012 polscy, angielscy (A. Forbes) i greccy (M. Chourdakis) Żywieniowcy dzielnie walczyli z Drużyną Gwiazd w meczu zorganizowanym przez polskich Pacjentów żywionych w warunkach domowych (Stowarzyszenie Apetyt na Życie) na boisku w Zabierzowie koło Krakowa. Celem spotkania było zwrócenie uwagi na problemy osób żywionych drogą sztuczną w warunkach domowych, tak aby było możliwe ponoszenie jakości ich życia. Właśnie jakość życia, w dużym stopniu limitowaną poprzez małą dostępność do przenośnych pomp infuzyjnych (koszt przekracza refundację procedury), dostępność świadczeń (limit refundacji) oraz dostęp do całodobowej opieki medycznej określiła Joan Bishop (Dyrektor Oley Foundation – najstarszej i największej organizacji zrzeszającej pacjentów żywionych w domu) jako kluczowy aspekt, o który należy walczyć. Mecz zakończył się wynikiem 7-4 dla Drużyny Gwiazd, w której prym wiedli byli reprezentanci Polski (m.in. Mirosław Szymkowiak, Mariusz Jop, Krzysztof Bukalski, Jerzy Kowalik, Tomasz Rżąsa) oraz przedstawicie Parlamentu i aktorzy (Ireneusz Raś, Jerzy Fedorowicz, Tomasz Schimscheiner). Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem (ponad tysiąc osób!), a tematy żywieniowe było szeroko dyskutowane przez samych pacjentów i osoby obecne na spotkaniu

Partnerzy