"POSTĘPY ŻYWIENIA KLINICZNEGO"


Nutrition Day: 19 listopada 2015

Szanowni Państwo

Już 19 listopada kolejny NutritionDay! Serdecznie zachęcamy do udziału w tej wspaniałej inicjatywie, która pozwoli ocenić sytuację żywieniową w polskich szpitalach oraz zakładach opiekuńczo-leczniczych i porównać nasze wyniki z innymi krajami. Chcąc walczyć z niedożywieniem musimy poznać nasze słabe punkty! Jest to możliwe tylko dzięki Państwa uczestnictwu!

Już teraz zachęcam do rejestracji Państwa Ośrodków na stronie: (http://www.nutritionday.org/en/my-nday-login/registration/index.html) w celu uzyskania kodów, które będą niezbędne do wprowadzenia danych.

Posiadamy zgodę Komisji Bioetycznej (zgoda KB) na prowadzenie NutritionDay w całym kraju. Wystarczy przesłać formularz zgody na udział w ND do krajowego koordynatora ND.

(pocztą lub faxem na adres: dr n. med. Kinga Kupczyk, Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu, Szpital Uniwersytecki nr 1 ul. M. Skłodowskiej Curie 9 85-094 Bydgoszcz z dopiskiem: NutritionDay2015 lub faxem (052) 585-40-22).

Badanie przeprowadzamy za pomocą standaryzowanych kwestionariuszy (ND-szpital, ND-Onco, ND-ICU, ND w ZOL ). Wymagana jest podpisana zgoda pacjenta na udział w badaniu. Wszystkie załączniki do pobrania poniżej

Kwestionariusze NutritionDay 2015

Arkusz 1 – struktura oddziału/ jednostki – wypełnia personel ośrodka

Arkusz 2 – wykaz pacjentów na oddziale / 2a (MNA) – wypełnia personel ośrodka

Arkusz 3 – 3a/3b – formularze pacjenta, wypełnia sam pacjent lub z pomocą personelu/rodziny po uzyskaniu zgody pacjenta na udział w badaniu ( z wyjątkiem ICU)

Arkusz ponownej oceny pacjenta: - wypełnia personel ośrodka

                - po 30 dniach w szpitalach

                - po 60 dniach w  intensywnej terapii

                - po 180 dniach ( 6 miesiącach) w zakładach opiekuńczo-leczniczych
 

Wprowadzenie danych ośrodka na stronie www.nutritionday.org powinno nastąpić do dnia kolejnej oceny pacjenta (30/60/180 dni)

Wprowadzanie danych NutritionDay

Serdecznie zapraszamy do udziału lekarzy, pielęgniarki i dietetyków !

 

Przewodnik po rejestracji

Przewodnik po kwestionariuszach

Informacja o badaniu

Prezentacja

 

 


 1. Definicja immunożywienia

 2. Żywienie pozajelitowe i dojelitowe w warunkach domowych 15-16.11.2018 , Warszawa, Hotel Radisson Blu Grzybowska 24

 3. Kurs LLL

 4. NutritionDay2018

 5. ESPEN Workshops - Good Pharmaceutical Practices for Parenteral Nutrition Compounding

 6. Program ramowy kursu HAN 2018

 7. ESPEN Symposium on Perioperative Nutrition

 8. ESPEN Course on Clinical Nutrition and Metabolism

 9. Raport "Ocena stanu odżywienia w polskich szpitalach"

 10. Ocena terapii żywieniowej w polskich szpitalach

 11. ŻYWIENIE OSÓB STARSZYCH II - Warszawa -17.03.2018 Kraków

 12. NutritionDay Worldwide 9 LISTOPAD 2017

 13. Żywienie pacjentów z przewlekłą chorobą nerek - 17.11. 2017r. Gdańsk Kraków

 14. ZAPROSZENIE NA KURS „Żywienie pozajelitowe i dojelitowe w warunkach domowych” 15-16.09.2017 Bydgoszcz

 15. Książka: Dieta w chorobie nowotworowej - Kapała Aleksandra

 16. IX Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka Kraków

 17. Kurs specjalistyczny ŻYWIENIE OSÓB STARSZYCH 25 marca 2017 - Warszawa

 18. Postępowanie w sytuacji braku preparatów fosforanów Kraków

 19. Szkolenie ‘Podstawy żywienia klinicznego w onkologii’ - Centrum Onkologii, Warszawa, 8 listopada

 20. 23rd ESPEN Course on Clinical Nutrition and Metabolism - registration

 21. ESPEN Workshop pt. ‘Good Pharmaceutical Practices for Parenteral Nutrition Compounding.

 22. VIII Warszawskie Dni Nauki o żywieniu człowieka

 23. II Sympozjum: Terapia Żywieniowa w Onkologii (Bydgoszcz, 18 luty 2016)

 24. VIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Żywienie w onkologii” oraz kurs dla zespołów żywieniowych– Gdynia, 8-9 kwietnia 2016 – zapraszają prof. Sylwia Małgorzewicz i prof. Wiesław Janusz Kruszewski

 25. Errata do Standardów Żywienia w Onkologii

 26. Nutrition Day: 19 listopada 2015

 27. ESPEN Workshop on Carbohydrates and Insulin Resistance

 28. Zaproszenie na kurs - Leczenie żywieniowe dla zespołów żywieniowych

 29. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa – Gdynia 18 kwietnia 2015

 30. Nowoczesne leczenie żywieniowe - wyzwanie medycyny XXI wieku Kraków

 31. Szkoła Żywienia i Metabolizmu - Moduł 1 - Warszawie hotel Radisson

 32. Warsztaty żywieniowe - Bydgoszcz

 33. Kurs dla Zespołów Żywieniowych Bydgoszcz

 34. ESPEN Course of Clinical Nutrition and Metabolic Care

 35. 7th Baltic Club Course in Clinical Nutrition

 36. Nowa dokumentacja leczenia żywieniowego w szpitalu

 37. Propozycja Karty Metabolicznej Kraków

 38. VI Konferencja naukowo-szkoleniowa w Gdyni 12.04.2014 Leczenie żywieniowe osób starszych i chorych przewlekle. Kraków

 39. Uwaga: Nowe dokumenty dotyczące leczenia żywieniowego! Kraków

 40. II Forum Świadczeniodawców z Zakresu Żywień Domowych Kraków

 41. Quiz – leczenie żywieniowe u pacjenta z chorobą nowotworową

 42. Ankieta dla Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych

 43. 6th Baltic Countries Meeting

 44. Kurs ESPEN Baltic Countries: 13-14 września 2013

 45. Rekrutacja na Studia Podyplomowe pt. Żywienie Kliniczne

 46. Prawo farmaceutyczne: przygotowywanie mieszanin w Aptece

 47. Nowe wydanie Podstaw Żywienia Klinicznego

 48. Konferencja ‘Żywienie drogą przewodu pokarmowego’ - Gdynia

 49. Wyniki nutritionDay 2012 – list z Centrali ND

 50. NutritionDay - Newsletter

 51. Studia podyplomowe w zakresu żywienia klinicznego

 52. PILNE!!! Kolejna Odpowiedź NFZ w sprawie karty metabolicznej!

 53. Wyniki Polskiego Dnia Oceny Stanu Odżywienia

 54. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 listopada 2012 – ocena stanu odżywienia

 55. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 listopada 2012

 56. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PTŻPiD

 57. PILNY KOMUNIKAT: Odpowiedz Centrali NFZ na temat Karty Metabolicznej

 58. Piłkarski dzień żywienia

 59. Polski Dzień Oceny Leczenia Żywieniowego

 60. Stowarzyszenie Apetyt na Życie – Mecz 23 IX 2012 (Zabierzów)

 61. Hellenic Society of Medical Nutrition and Metabolism

 62. Ankieta - Acute Intestinal Failure

 63. Stowarzyszenie Apetyt na Życie - Problemy ludzi żywionych drogą sztuczną.

 64. Programy kursów dla Zespołów Żywieniowych w II połowie 2012

 65. Propozycje modyfikacji skali SGA oraz NRS-2002

 66. Deklaracja Adriatycka

 67. 34 Zjazd ESPEN w Barcelonie 8-11 września 2012

 68. W dniu 22 czerwca 2012r w Krakowie, w Hotelu Europejskim przy ul. Lubicz 5, odbędzie się kolejna edycja Kursu dla Zespołów Żywieniowych.

 69. Najlepsze prace XIV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego 2012

 70. 1. Ministerstwo Zdrowia publikuje poprawki do Rozporządzenia o lecznictwie szpitalnym

 71. IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Gdynia

 72. Kurs dla Zespołów Żywieniowych

 73. Dokumenty pozwalające na prowadzenie leczenia żywieniowego w Zakładach Opieki Długoterminowej

 74. OBOWIĄZKOWE DOKUMENTY ZWIĄZANE Z OCENĄ STANU ODŻYWIENIA PACJENTÓW WYMAGANE PRZEZ NFZ (!)

 75. Składki na ESPEN i PTŻPiD

 76. Reedycja Standardów – zaproszenie do współpracy

 77. Spotkanie w Centrum Onkologii

 78. Kurs: Leczenie żywieniowe dla Zespołów Żywieniowych

 79. Najnowszy numer Clinical Nutrition

 80. Kurs dla Zespołów Żywieniowych

 81. Kurs: Leczenie żywieniowe dla Zespołów Żywieniowych

 82. Najnowszy numer Clinical Nutrition

 83. Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował materiały dotyczące leczenia żywieniowego w Zakładach Opieki Długoterminowej

 84. Ministerstwo Zdrowia odwołuje wprowadzenie Zespołów Żywieniowych w roku 2012

 85. Narodowy Fundusz Zdrowia publikuje materiały dotyczące kontraktowania świadczeń zdrowotnych, w tym leczenia żywieniowego w hospicjach stacjonarnych i domowych

 86. Ministerstwo Zdrowia wstrzymuje wprowadzenie zespołów żywieniowych w szpitalach ale utrzymuje obowiązek oceny stanu odżywienia!

 87. Narodowy Fundusz Zdrowia publikuje wytyczne kontraktowania procedur żywieniowych

 88. PILNE: Nie istnieje koniecznośc posiadania kursu przez członków Zespołów Żywieniowych – stanowisko Ministerstwa Zdrowia

 89. Doodatkowy Kurs z zakresu Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego w Warunkach Domowych!

 90. Polska Deklaracja Fight Against Malnutrition

 91. Brak funduszy na domowe zywienie przyczyną zagrożenia życia chorych

 92. Nowe kursy PTŻPiD

 93. Kurs Leczenie Żywieniowe w OIT

 94. Ministerstwo Zdrowia – AOS

 95. Ministerstwo Zdrowia – nowe Rozporządzenia – Lecznictwo Szpitalne

 96. Jesteśmy razem już ponad rok!

 97. XIII Zjazd ESPEN 2011

 98. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

 99. Rozporządzenie dotyczące Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej opublikowane przez Ministerstwo Zdrowia RP (cd.)

 100. Rozporządzenie dotyczące Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej opublikowane przez Ministerstwo Zdrowia RP

 101. Senat poprawił ustawę refundacyjną

 102. Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego

 103. I Edycja Forum Świadczeniodawców z zakresu domowych żywień

 104. Spotkanie zespołu ekspertów dotyczące uwag do Rozporządzenia MZ odnośnie standardów opieki długoterminowej (2011-01-05)

 105. Sytuacja prawna PTŻPiD

 106. Zapisz się do biuletynu informacyjnego

 107. Program 32 Kongresu ESPEN w Nicei w 2010 roku

 108. Nutrition Day

 109. Szkoła Żywienia Klinicznego i Metabolizmu

 110. Pojawiła się szansa na powrót możliwości leczenia żywieniowego w opiece długoterminowej

 111. Zapraszamy do Sekcji Pediatrycznej PTŻPiD

Partnerzy