"POSTĘPY ŻYWIENIA KLINICZNEGO"

Nowe kursy PTŻPiD

Informujemy, że dniu 5 października odbędą się dwa moduły LLL: Nutrition in ICU oraz Nutrition in Cancer oraz II moduł Polskiej Szkoły Żywienia Klinicznego i Metabolizmu. Szczegóły w zakładce Kursy

Partnerzy