"POSTĘPY ŻYWIENIA KLINICZNEGO"

PILNE: Nie istnieje koniecznośc posiadania kursu przez członków Zespołów Żywieniowych – stanowisko Ministerstwa Zdrowia

W związku w wieloma pytaniami dotyczącymi konieczności odbywania kursu z zakresu leczenia żywieniowego przez pracowników szpitali, którzy to będą następnie członkami Zespołów Żywieniowych, przedstawiam Państwu oficjalne stanowisko Ministerstwa Zdrowia (vide plik pdf poniżej). Jak już wiedzieliśmy wcześniej, konsultując te zapisy, nastąpił błąd w rozporządzeniu - KURS NIE JEST WYMAGANY aby zostać członkiem Zespołu Żywieniowego! W tej sytuacji nie jest konieczna organizacji kursów z tego zakresu w najbliższym czasie, szkolenia mogą w dalszym ciągu odbywać się droga planową (Polska Szkoła Żywienia Klinicznego i Metabolizmu oraz Kursy organizowane przez PTŻPiD)

Stanowiska MZ w sprawie kursu.pdf

 

Serdecznie pozdrawiam,
S.Kłęk

Partnerzy