"POSTĘPY ŻYWIENIA KLINICZNEGO"

Narodowy Fundusz Zdrowia publikuje wytyczne kontraktowania procedur żywieniowych

W dniu 25.10.2011 ukazało się Zarządzenie Nr 74/2011/DSOZ Prezesa   Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

Pełny tekst znajduje się pod adresem:
http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=12&artnr=4652&b=1

Partnerzy