"POSTĘPY ŻYWIENIA KLINICZNEGO"

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował materiały dotyczące leczenia żywieniowego w Zakładach Opieki Długoterminowej

W dniu 16.11.2011 NFZ opublikował materiały dotyczące kontraktowania i rozliczania żywienia dojelitowego i pozajelitowego w Zakładach Opieki Długoterminowej (Zarządzenie nr 83/2011/DSOZ) – istnieje w końcu możliwość rozliczania wszystkich metod leczenia żywieniowego!

Szczegóły pod adresem: http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=12&artnr=4685&b=1

Partnerzy