"POSTĘPY ŻYWIENIA KLINICZNEGO"

Ministerstwo Zdrowia odwołuje wprowadzenie Zespołów Żywieniowych w roku 2012

Ministerstwo Zdrowia odwołuje wprowadzenie Zespołów Żywieniowych w roku 2012 (2011-11-10)

Ministerstwo Zdrowia ugięło się pod naporem Centrali NFZ i lobbing dyrektorów szpitali wycofało nakaz tworzenia Zespołów Żywieniowych w szpitalach w roku 2012!

Pełny test Rozporządzenia znajduje się pod adresem:

http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q491&ms=383&ml=pl&mi=383&mx=0&mt=&my=767&ma=018656

Punkt, który zmienia te zapisy to punkt pt. 2) w par. 5a uchyla się ust. 3 i 4

Partnerzy