"POSTĘPY ŻYWIENIA KLINICZNEGO"

Ministerstwo Zdrowia – AOS

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

 http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/rmz_aos_15092011.pdf

Partnerzy