"POSTĘPY ŻYWIENIA KLINICZNEGO"

Ministerstwo Zdrowia – nowe Rozporządzenia – Lecznictwo Szpitalne

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q491&ms=383&ml=pl&mi=383&mx=0&mt=&my=767&ma=018308

Partnerzy