"POSTĘPY ŻYWIENIA KLINICZNEGO"


Książka: Dieta w chorobie nowotworowej - Kapała Aleksandra

 

 

Książka: Dieta w chorobie nowotworowej - Kapała Aleksandra


 1. Żywienie pozajelitowe i dojelitowe w warunkach domowych 15-16.11.2018 , Warszawa, Hotel Radisson Blu Grzybowska 24

 2. Kurs LLL

 3. NutritionDay2018

 4. ESPEN Workshops - Good Pharmaceutical Practices for Parenteral Nutrition Compounding

 5. Program ramowy kursu HAN 2018

 6. ESPEN Symposium on Perioperative Nutrition

 7. ESPEN Course on Clinical Nutrition and Metabolism

 8. Raport "Ocena stanu odżywienia w polskich szpitalach"

 9. Ocena terapii żywieniowej w polskich szpitalach

 10. ŻYWIENIE OSÓB STARSZYCH II - Warszawa -17.03.2018 Kraków

 11. NutritionDay Worldwide 9 LISTOPAD 2017

 12. Żywienie pacjentów z przewlekłą chorobą nerek - 17.11. 2017r. Gdańsk Kraków

 13. ZAPROSZENIE NA KURS „Żywienie pozajelitowe i dojelitowe w warunkach domowych” 15-16.09.2017 Bydgoszcz

 14. Książka: Dieta w chorobie nowotworowej - Kapała Aleksandra

 15. IX Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka Kraków

 16. Kurs specjalistyczny ŻYWIENIE OSÓB STARSZYCH 25 marca 2017 - Warszawa

 17. Postępowanie w sytuacji braku preparatów fosforanów Kraków

 18. Szkolenie ‘Podstawy żywienia klinicznego w onkologii’ - Centrum Onkologii, Warszawa, 8 listopada

 19. 23rd ESPEN Course on Clinical Nutrition and Metabolism - registration

 20. ESPEN Workshop pt. ‘Good Pharmaceutical Practices for Parenteral Nutrition Compounding.

 21. VIII Warszawskie Dni Nauki o żywieniu człowieka

 22. II Sympozjum: Terapia Żywieniowa w Onkologii (Bydgoszcz, 18 luty 2016)

 23. VIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Żywienie w onkologii” oraz kurs dla zespołów żywieniowych– Gdynia, 8-9 kwietnia 2016 – zapraszają prof. Sylwia Małgorzewicz i prof. Wiesław Janusz Kruszewski

 24. Errata do Standardów Żywienia w Onkologii

 25. Nutrition Day: 19 listopada 2015

 26. ESPEN Workshop on Carbohydrates and Insulin Resistance

 27. Zaproszenie na kurs - Leczenie żywieniowe dla zespołów żywieniowych

 28. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa – Gdynia 18 kwietnia 2015

 29. Nowoczesne leczenie żywieniowe - wyzwanie medycyny XXI wieku Kraków

 30. Szkoła Żywienia i Metabolizmu - Moduł 1 - Warszawie hotel Radisson

 31. Warsztaty żywieniowe - Bydgoszcz

 32. Kurs dla Zespołów Żywieniowych Bydgoszcz

 33. ESPEN Course of Clinical Nutrition and Metabolic Care

 34. 7th Baltic Club Course in Clinical Nutrition

 35. Nowa dokumentacja leczenia żywieniowego w szpitalu

 36. Propozycja Karty Metabolicznej Kraków

 37. VI Konferencja naukowo-szkoleniowa w Gdyni 12.04.2014 Leczenie żywieniowe osób starszych i chorych przewlekle. Kraków

 38. Uwaga: Nowe dokumenty dotyczące leczenia żywieniowego! Kraków

 39. II Forum Świadczeniodawców z Zakresu Żywień Domowych Kraków

 40. Quiz – leczenie żywieniowe u pacjenta z chorobą nowotworową

 41. Ankieta dla Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych

 42. 6th Baltic Countries Meeting

 43. Kurs ESPEN Baltic Countries: 13-14 września 2013

 44. Rekrutacja na Studia Podyplomowe pt. Żywienie Kliniczne

 45. Prawo farmaceutyczne: przygotowywanie mieszanin w Aptece

 46. Nowe wydanie Podstaw Żywienia Klinicznego

 47. Konferencja ‘Żywienie drogą przewodu pokarmowego’ - Gdynia

 48. Wyniki nutritionDay 2012 – list z Centrali ND

 49. NutritionDay - Newsletter

 50. Studia podyplomowe w zakresu żywienia klinicznego

 51. PILNE!!! Kolejna Odpowiedź NFZ w sprawie karty metabolicznej!

 52. Wyniki Polskiego Dnia Oceny Stanu Odżywienia

 53. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 listopada 2012 – ocena stanu odżywienia

 54. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 listopada 2012

 55. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PTŻPiD

 56. PILNY KOMUNIKAT: Odpowiedz Centrali NFZ na temat Karty Metabolicznej

 57. Piłkarski dzień żywienia

 58. Polski Dzień Oceny Leczenia Żywieniowego

 59. Stowarzyszenie Apetyt na Życie – Mecz 23 IX 2012 (Zabierzów)

 60. Hellenic Society of Medical Nutrition and Metabolism

 61. Ankieta - Acute Intestinal Failure

 62. Stowarzyszenie Apetyt na Życie - Problemy ludzi żywionych drogą sztuczną.

 63. Programy kursów dla Zespołów Żywieniowych w II połowie 2012

 64. Propozycje modyfikacji skali SGA oraz NRS-2002

 65. Deklaracja Adriatycka

 66. 34 Zjazd ESPEN w Barcelonie 8-11 września 2012

 67. W dniu 22 czerwca 2012r w Krakowie, w Hotelu Europejskim przy ul. Lubicz 5, odbędzie się kolejna edycja Kursu dla Zespołów Żywieniowych.

 68. Najlepsze prace XIV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego 2012

 69. 1. Ministerstwo Zdrowia publikuje poprawki do Rozporządzenia o lecznictwie szpitalnym

 70. IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Gdynia

 71. Kurs dla Zespołów Żywieniowych

 72. Dokumenty pozwalające na prowadzenie leczenia żywieniowego w Zakładach Opieki Długoterminowej

 73. OBOWIĄZKOWE DOKUMENTY ZWIĄZANE Z OCENĄ STANU ODŻYWIENIA PACJENTÓW WYMAGANE PRZEZ NFZ (!)

 74. Składki na ESPEN i PTŻPiD

 75. Reedycja Standardów – zaproszenie do współpracy

 76. Spotkanie w Centrum Onkologii

 77. Kurs: Leczenie żywieniowe dla Zespołów Żywieniowych

 78. Najnowszy numer Clinical Nutrition

 79. Kurs dla Zespołów Żywieniowych

 80. Kurs: Leczenie żywieniowe dla Zespołów Żywieniowych

 81. Najnowszy numer Clinical Nutrition

 82. Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował materiały dotyczące leczenia żywieniowego w Zakładach Opieki Długoterminowej

 83. Ministerstwo Zdrowia odwołuje wprowadzenie Zespołów Żywieniowych w roku 2012

 84. Narodowy Fundusz Zdrowia publikuje materiały dotyczące kontraktowania świadczeń zdrowotnych, w tym leczenia żywieniowego w hospicjach stacjonarnych i domowych

 85. Ministerstwo Zdrowia wstrzymuje wprowadzenie zespołów żywieniowych w szpitalach ale utrzymuje obowiązek oceny stanu odżywienia!

 86. Narodowy Fundusz Zdrowia publikuje wytyczne kontraktowania procedur żywieniowych

 87. PILNE: Nie istnieje koniecznośc posiadania kursu przez członków Zespołów Żywieniowych – stanowisko Ministerstwa Zdrowia

 88. Doodatkowy Kurs z zakresu Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego w Warunkach Domowych!

 89. Polska Deklaracja Fight Against Malnutrition

 90. Brak funduszy na domowe zywienie przyczyną zagrożenia życia chorych

 91. Nowe kursy PTŻPiD

 92. Kurs Leczenie Żywieniowe w OIT

 93. Ministerstwo Zdrowia – AOS

 94. Ministerstwo Zdrowia – nowe Rozporządzenia – Lecznictwo Szpitalne

 95. Jesteśmy razem już ponad rok!

 96. XIII Zjazd ESPEN 2011

 97. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

 98. Rozporządzenie dotyczące Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej opublikowane przez Ministerstwo Zdrowia RP (cd.)

 99. Rozporządzenie dotyczące Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej opublikowane przez Ministerstwo Zdrowia RP

 100. Senat poprawił ustawę refundacyjną

 101. Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego

 102. I Edycja Forum Świadczeniodawców z zakresu domowych żywień

 103. Spotkanie zespołu ekspertów dotyczące uwag do Rozporządzenia MZ odnośnie standardów opieki długoterminowej (2011-01-05)

 104. Sytuacja prawna PTŻPiD

 105. Zapisz się do biuletynu informacyjnego

 106. Program 32 Kongresu ESPEN w Nicei w 2010 roku

 107. Nutrition Day

 108. Szkoła Żywienia Klinicznego i Metabolizmu

 109. Pojawiła się szansa na powrót możliwości leczenia żywieniowego w opiece długoterminowej

 110. Zapraszamy do Sekcji Pediatrycznej PTŻPiD

Partnerzy