"POSTĘPY ŻYWIENIA KLINICZNEGO"


Konferencja Naukowo-Szkoleniowa – Gdynia 18 kwietnia 2015

Terapia żywieniowa w codziennej praktyce

VII Konferencja naukowo-szkoleniowa

Gdynia 18.04.2015

 

Szanowni Państwo !

Już po raz siódmy serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych problemami

współczesnej terapii żywieniowej do Gdyni. Tegoroczną Konferencję poświęcamy problemom terapii żywieniowej w codziennej praktyce lekarskiej i pielęgniarskiej, jak również terapii dietetycznej i farmakologicznej. Poruszane tematy będą dotyczyć chorych leczonych w oddziałach chirurgicznych, internistycznych, oraz pacjentów objętych programami leczenia domowego i paliatywnego. Wierzymy, że poziom wykładów jakie zaprezentują zaproszeni przez nas prelegenci, umożliwi Państwu znaczące pogłębienie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie żywienia klinicznego.
W tym roku spotkanie odbędzie się 18 kwietnia w gościnnej Gdyni w salach nowopowstałego kompleksu budynków Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego. To piękne miejsce będzie wspierać miłą i przyjazną atmosferę, w jakiej pragniemy przeprowadzić tegoroczną Konferencję.


Dr hab. n. med. Sylwia Małgorzewicz

Prof. dr hab. Wiesław Kruszewski  

 

Organizatorzy

Katedra Żywienia Klinicznego GUMed

Zakład Propedeutyki Onkologii GUMed

Oddział Chirurgii Onkologicznej Gdyńskiego Centrum Onkologii, Szpital Morski w Gdyni


 

REJESTRACJA

http://www.konferencja.szpital-morski.pl/

 

 


 1. Kurs LLL

 2. ESPEN Workshops - Good Pharmaceutical Practices for Parenteral Nutrition Compounding

 3. Program ramowy kursu HAN 2018

 4. ESPEN Symposium on Perioperative Nutrition

 5. ESPEN Course on Clinical Nutrition and Metabolism

 6. Raport "Ocena stanu odżywienia w polskich szpitalach"

 7. Ocena terapii żywieniowej w polskich szpitalach

 8. ŻYWIENIE OSÓB STARSZYCH II - Warszawa -17.03.2018 Kraków

 9. NutritionDay Worldwide 9 LISTOPAD 2017

 10. Żywienie pacjentów z przewlekłą chorobą nerek - 17.11. 2017r. Gdańsk Kraków

 11. ZAPROSZENIE NA KURS „Żywienie pozajelitowe i dojelitowe w warunkach domowych” 15-16.09.2017 Bydgoszcz

 12. Książka: Dieta w chorobie nowotworowej - Kapała Aleksandra

 13. IX Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka Kraków

 14. Kurs specjalistyczny ŻYWIENIE OSÓB STARSZYCH 25 marca 2017 - Warszawa

 15. Postępowanie w sytuacji braku preparatów fosforanów Kraków

 16. Szkolenie ‘Podstawy żywienia klinicznego w onkologii’ - Centrum Onkologii, Warszawa, 8 listopada

 17. 23rd ESPEN Course on Clinical Nutrition and Metabolism - registration

 18. ESPEN Workshop pt. ‘Good Pharmaceutical Practices for Parenteral Nutrition Compounding.

 19. VIII Warszawskie Dni Nauki o żywieniu człowieka

 20. II Sympozjum: Terapia Żywieniowa w Onkologii (Bydgoszcz, 18 luty 2016)

 21. VIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Żywienie w onkologii” oraz kurs dla zespołów żywieniowych– Gdynia, 8-9 kwietnia 2016 – zapraszają prof. Sylwia Małgorzewicz i prof. Wiesław Janusz Kruszewski

 22. Errata do Standardów Żywienia w Onkologii

 23. Nutrition Day: 19 listopada 2015

 24. ESPEN Workshop on Carbohydrates and Insulin Resistance

 25. Zaproszenie na kurs - Leczenie żywieniowe dla zespołów żywieniowych

 26. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa – Gdynia 18 kwietnia 2015

 27. Nowoczesne leczenie żywieniowe - wyzwanie medycyny XXI wieku Kraków

 28. Szkoła Żywienia i Metabolizmu - Moduł 1 - Warszawie hotel Radisson

 29. Warsztaty żywieniowe - Bydgoszcz

 30. Kurs dla Zespołów Żywieniowych Bydgoszcz

 31. ESPEN Course of Clinical Nutrition and Metabolic Care

 32. 7th Baltic Club Course in Clinical Nutrition

 33. Nowa dokumentacja leczenia żywieniowego w szpitalu

 34. Propozycja Karty Metabolicznej Kraków

 35. VI Konferencja naukowo-szkoleniowa w Gdyni 12.04.2014 Leczenie żywieniowe osób starszych i chorych przewlekle. Kraków

 36. Uwaga: Nowe dokumenty dotyczące leczenia żywieniowego! Kraków

 37. II Forum Świadczeniodawców z Zakresu Żywień Domowych Kraków

 38. Quiz – leczenie żywieniowe u pacjenta z chorobą nowotworową

 39. Ankieta dla Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych

 40. 6th Baltic Countries Meeting

 41. Kurs ESPEN Baltic Countries: 13-14 września 2013

 42. Rekrutacja na Studia Podyplomowe pt. Żywienie Kliniczne

 43. Prawo farmaceutyczne: przygotowywanie mieszanin w Aptece

 44. Nowe wydanie Podstaw Żywienia Klinicznego

 45. Konferencja ‘Żywienie drogą przewodu pokarmowego’ - Gdynia

 46. Wyniki nutritionDay 2012 – list z Centrali ND

 47. NutritionDay - Newsletter

 48. Studia podyplomowe w zakresu żywienia klinicznego

 49. PILNE!!! Kolejna Odpowiedź NFZ w sprawie karty metabolicznej!

 50. Wyniki Polskiego Dnia Oceny Stanu Odżywienia

 51. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 listopada 2012 – ocena stanu odżywienia

 52. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 listopada 2012

 53. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PTŻPiD

 54. PILNY KOMUNIKAT: Odpowiedz Centrali NFZ na temat Karty Metabolicznej

 55. Piłkarski dzień żywienia

 56. Polski Dzień Oceny Leczenia Żywieniowego

 57. Stowarzyszenie Apetyt na Życie – Mecz 23 IX 2012 (Zabierzów)

 58. Hellenic Society of Medical Nutrition and Metabolism

 59. Ankieta - Acute Intestinal Failure

 60. Stowarzyszenie Apetyt na Życie - Problemy ludzi żywionych drogą sztuczną.

 61. Programy kursów dla Zespołów Żywieniowych w II połowie 2012

 62. Propozycje modyfikacji skali SGA oraz NRS-2002

 63. Deklaracja Adriatycka

 64. 34 Zjazd ESPEN w Barcelonie 8-11 września 2012

 65. W dniu 22 czerwca 2012r w Krakowie, w Hotelu Europejskim przy ul. Lubicz 5, odbędzie się kolejna edycja Kursu dla Zespołów Żywieniowych.

 66. Najlepsze prace XIV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego 2012

 67. 1. Ministerstwo Zdrowia publikuje poprawki do Rozporządzenia o lecznictwie szpitalnym

 68. IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Gdynia

 69. Kurs dla Zespołów Żywieniowych

 70. Dokumenty pozwalające na prowadzenie leczenia żywieniowego w Zakładach Opieki Długoterminowej

 71. OBOWIĄZKOWE DOKUMENTY ZWIĄZANE Z OCENĄ STANU ODŻYWIENIA PACJENTÓW WYMAGANE PRZEZ NFZ (!)

 72. Składki na ESPEN i PTŻPiD

 73. Reedycja Standardów – zaproszenie do współpracy

 74. Spotkanie w Centrum Onkologii

 75. Kurs: Leczenie żywieniowe dla Zespołów Żywieniowych

 76. Najnowszy numer Clinical Nutrition

 77. Kurs dla Zespołów Żywieniowych

 78. Kurs: Leczenie żywieniowe dla Zespołów Żywieniowych

 79. Najnowszy numer Clinical Nutrition

 80. Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował materiały dotyczące leczenia żywieniowego w Zakładach Opieki Długoterminowej

 81. Ministerstwo Zdrowia odwołuje wprowadzenie Zespołów Żywieniowych w roku 2012

 82. Narodowy Fundusz Zdrowia publikuje materiały dotyczące kontraktowania świadczeń zdrowotnych, w tym leczenia żywieniowego w hospicjach stacjonarnych i domowych

 83. Ministerstwo Zdrowia wstrzymuje wprowadzenie zespołów żywieniowych w szpitalach ale utrzymuje obowiązek oceny stanu odżywienia!

 84. Narodowy Fundusz Zdrowia publikuje wytyczne kontraktowania procedur żywieniowych

 85. PILNE: Nie istnieje koniecznośc posiadania kursu przez członków Zespołów Żywieniowych – stanowisko Ministerstwa Zdrowia

 86. Doodatkowy Kurs z zakresu Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego w Warunkach Domowych!

 87. Polska Deklaracja Fight Against Malnutrition

 88. Brak funduszy na domowe zywienie przyczyną zagrożenia życia chorych

 89. Nowe kursy PTŻPiD

 90. Kurs Leczenie Żywieniowe w OIT

 91. Ministerstwo Zdrowia – AOS

 92. Ministerstwo Zdrowia – nowe Rozporządzenia – Lecznictwo Szpitalne

 93. Jesteśmy razem już ponad rok!

 94. XIII Zjazd ESPEN 2011

 95. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

 96. Rozporządzenie dotyczące Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej opublikowane przez Ministerstwo Zdrowia RP (cd.)

 97. Rozporządzenie dotyczące Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej opublikowane przez Ministerstwo Zdrowia RP

 98. Senat poprawił ustawę refundacyjną

 99. Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego

 100. I Edycja Forum Świadczeniodawców z zakresu domowych żywień

 101. Spotkanie zespołu ekspertów dotyczące uwag do Rozporządzenia MZ odnośnie standardów opieki długoterminowej (2011-01-05)

 102. Sytuacja prawna PTŻPiD

 103. Zapisz się do biuletynu informacyjnego

 104. Program 32 Kongresu ESPEN w Nicei w 2010 roku

 105. Nutrition Day

 106. Szkoła Żywienia Klinicznego i Metabolizmu

 107. Pojawiła się szansa na powrót możliwości leczenia żywieniowego w opiece długoterminowej

 108. Zapraszamy do Sekcji Pediatrycznej PTŻPiD

Partnerzy