"POSTĘPY ŻYWIENIA KLINICZNEGO"


Konferencja ‘Żywienie drogą przewodu pokarmowego’ - Gdynia

W dniu 20 kwietnia w Gdyni, w hotelu Gdynia, już po raz piąty spotkały się osoby zainteresowane leczeniem żywieniowym i jak co roku zainteresowanie spotkaniem przekroczyło najśmielsze oczekiwania – około 300 osób (a zabrakło miejsc i wstrzymano rekrutację) uczestniczyło w trzech sesjach naukowych, który tematyka poruszała większość najistotniejszych zagadnień z zakresu żywienia: OIT, ERAS, powikłania terapii, rolę dietetyków oraz skalę problemów niedożywienia w naszym kraju i na świecie.

Wielkie gratulacje dla Organizatorów: prof. Wiesławy Łysiak-Szydłowskiej, Wiesława Janusza Kruszewskiego i Syliwii Małgorzewicz!

 

Program Konferencji przedstawiam poniżej

 

Program Konferencji 20.04.2013

8.30 Powitanie i otwarcie konferencji

 • ·Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego: prof. Janusz Moryś
 • ·Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego: dr hab. Stanisław Kłęk
 • ·Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek

Moderatorzy powitania: prof. W.J. Kruszewski, dr hab. S. Małgorzewicz

Część I
Prowadzenie: dr hab. Sylwia Małgorzewicz, prof. Wiesława Łysiak-Szydłowska

8.50 - 9.10

Niedożywienie problemem XXI wieku
prof. W. Łysiak-Szydłowska

9.10 - 9.30

Zalecenia ESPEN dotczące żywienia dojelitowego dla dorosłych - dr hab.S. Małgorzewicz

9.30 - 9.50

Żywienie dojelitowe w warunkach OIT - dr hab. R. Owczuk

9.50 - 10.10

Monitorowane efektów terapii żywieniowej - dr hab. S. Kłęk

10.10 - 10.30

Czy tłuszcze to tylko źródło energii?"
dr n. med. P. Grzechnik (sponsor wykładu BBraun)

10.30 - 10.50

Dyskusja

10.50 - 11.20

Przerwa na kawę.

Część II
Prowadzenie: dr hab.Stanisław Kłęk, dr hab. Maciej Słodkowski

11.20 - 11.40

Przygotowane pacjenta do zabiegu operacyjnego - technika Fast Track - dr hab. M. Słodkowski

11.40 - 12.00

Dostęp do przewodu pokarmowego - dr K. Kawecki

12.00 - 12.20

Wytyczne postępowania żywieniowego u pacjenta onkologicznego - dr hab. R. Zaucha

12.20 - 12.40

Terapia żywieniowa w ostrym zapaleniu trzustki
dr M. Guzek

12.40 - 13.00

Domowe żywienie dojelitowe - powikłania długotrwałej terapii - dr P. Szybiński

13.00 - 13.20

Wpływ żywienia enteralnego na układ odpornościowy
dr T. Buczek, dr J. Szefel (sponsor wykładu Nestle Health Science)

13.20 - 13.40

Dyskusja

13.40 - 14.40

Lunch

Część III
Prowadzenie: dr Teresa Korta, prof. Wiesław Kruszewski

14.40 - 15.00

Żywienie pacjenta krytycznie chorego z otyłością
dr T. Korta

15.00 - 15.20

Żywienie dzieci drogą przewodu pokarmowego
dr M. Łyszkowska

15.20 - 15.40

Znaczenie żywienia enteralnego w leczeniu chorych z POCHP- dr M. Gruchała-Niedoszytko

15.40 - 16.00

Rola dietetyka w prowadzeniu żywienia drogą przewodu pokarmowego - dr M. Jakubczyk, K. Kupczyk

16.00 - 16.20

Dyskusja

16.20

Podsumowanie i zakończenie Konferencji Prof. Wiesława Łysiak- Szydłowska, Prof. Wiesław Janusz Kruszewski,
dr hab. Sylwia Małgorzewicz.

 

 


 1. Kurs POLSPEN dla zespołów żywieniowych - 17.04.2019 Kraków

 2. Leczenie żywieniowe dla Zespołów Żywieniowych - 20.03.2019 BYDGOSZCZ

 3. Kurs specjalistyczny ŻYWIENIE OSÓB STARSZYCH III edycja- 30.03.2019 Warszawa

 4. Definicja immunożywienia

 5. II Warszawski dzień dietetyki klinicznej

 6. Zasadność stosowania diety bezglutenowej w chorobie Hashimoto

 7. Żywienie pozajelitowe i dojelitowe w warunkach domowych 15-16.11.2018 , Warszawa, Hotel Radisson Blu Grzybowska 24

 8. Kurs LLL

 9. NutritionDay2018

 10. ESPEN Workshops - Good Pharmaceutical Practices for Parenteral Nutrition Compounding

 11. Program ramowy kursu HAN 2018

 12. ESPEN Symposium on Perioperative Nutrition

 13. ESPEN Course on Clinical Nutrition and Metabolism

 14. Raport "Ocena stanu odżywienia w polskich szpitalach"

 15. Ocena terapii żywieniowej w polskich szpitalach

 16. ŻYWIENIE OSÓB STARSZYCH II - Warszawa -17.03.2018 Kraków

 17. NutritionDay Worldwide 9 LISTOPAD 2017

 18. Żywienie pacjentów z przewlekłą chorobą nerek - 17.11. 2017r. Gdańsk Kraków

 19. ZAPROSZENIE NA KURS „Żywienie pozajelitowe i dojelitowe w warunkach domowych” 15-16.09.2017 Bydgoszcz

 20. Książka: Dieta w chorobie nowotworowej - Kapała Aleksandra

 21. IX Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka Kraków

 22. Kurs specjalistyczny ŻYWIENIE OSÓB STARSZYCH 25 marca 2017 - Warszawa

 23. Postępowanie w sytuacji braku preparatów fosforanów Kraków

 24. Szkolenie ‘Podstawy żywienia klinicznego w onkologii’ - Centrum Onkologii, Warszawa, 8 listopada

 25. 23rd ESPEN Course on Clinical Nutrition and Metabolism - registration

 26. ESPEN Workshop pt. ‘Good Pharmaceutical Practices for Parenteral Nutrition Compounding.

 27. VIII Warszawskie Dni Nauki o żywieniu człowieka

 28. II Sympozjum: Terapia Żywieniowa w Onkologii (Bydgoszcz, 18 luty 2016)

 29. VIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Żywienie w onkologii” oraz kurs dla zespołów żywieniowych– Gdynia, 8-9 kwietnia 2016 – zapraszają prof. Sylwia Małgorzewicz i prof. Wiesław Janusz Kruszewski

 30. Errata do Standardów Żywienia w Onkologii

 31. Nutrition Day: 19 listopada 2015

 32. ESPEN Workshop on Carbohydrates and Insulin Resistance

 33. Zaproszenie na kurs - Leczenie żywieniowe dla zespołów żywieniowych

 34. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa – Gdynia 18 kwietnia 2015

 35. Nowoczesne leczenie żywieniowe - wyzwanie medycyny XXI wieku Kraków

 36. Szkoła Żywienia i Metabolizmu - Moduł 1 - Warszawie hotel Radisson

 37. Warsztaty żywieniowe - Bydgoszcz

 38. Kurs dla Zespołów Żywieniowych Bydgoszcz

 39. ESPEN Course of Clinical Nutrition and Metabolic Care

 40. 7th Baltic Club Course in Clinical Nutrition

 41. Nowa dokumentacja leczenia żywieniowego w szpitalu

 42. Propozycja Karty Metabolicznej Kraków

 43. VI Konferencja naukowo-szkoleniowa w Gdyni 12.04.2014 Leczenie żywieniowe osób starszych i chorych przewlekle. Kraków

 44. Uwaga: Nowe dokumenty dotyczące leczenia żywieniowego! Kraków

 45. II Forum Świadczeniodawców z Zakresu Żywień Domowych Kraków

 46. Quiz – leczenie żywieniowe u pacjenta z chorobą nowotworową

 47. Ankieta dla Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych

 48. 6th Baltic Countries Meeting

 49. Kurs ESPEN Baltic Countries: 13-14 września 2013

 50. Rekrutacja na Studia Podyplomowe pt. Żywienie Kliniczne

 51. Prawo farmaceutyczne: przygotowywanie mieszanin w Aptece

 52. Nowe wydanie Podstaw Żywienia Klinicznego

 53. Konferencja ‘Żywienie drogą przewodu pokarmowego’ - Gdynia

 54. Wyniki nutritionDay 2012 – list z Centrali ND

 55. NutritionDay - Newsletter

 56. Studia podyplomowe w zakresu żywienia klinicznego

 57. PILNE!!! Kolejna Odpowiedź NFZ w sprawie karty metabolicznej!

 58. Wyniki Polskiego Dnia Oceny Stanu Odżywienia

 59. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 listopada 2012 – ocena stanu odżywienia

 60. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 listopada 2012

 61. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PTŻPiD

 62. PILNY KOMUNIKAT: Odpowiedz Centrali NFZ na temat Karty Metabolicznej

 63. Piłkarski dzień żywienia

 64. Polski Dzień Oceny Leczenia Żywieniowego

 65. Stowarzyszenie Apetyt na Życie – Mecz 23 IX 2012 (Zabierzów)

 66. Hellenic Society of Medical Nutrition and Metabolism

 67. Ankieta - Acute Intestinal Failure

 68. Stowarzyszenie Apetyt na Życie - Problemy ludzi żywionych drogą sztuczną.

 69. Programy kursów dla Zespołów Żywieniowych w II połowie 2012

 70. Propozycje modyfikacji skali SGA oraz NRS-2002

 71. Deklaracja Adriatycka

 72. 34 Zjazd ESPEN w Barcelonie 8-11 września 2012

 73. W dniu 22 czerwca 2012r w Krakowie, w Hotelu Europejskim przy ul. Lubicz 5, odbędzie się kolejna edycja Kursu dla Zespołów Żywieniowych.

 74. Najlepsze prace XIV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego 2012

 75. 1. Ministerstwo Zdrowia publikuje poprawki do Rozporządzenia o lecznictwie szpitalnym

 76. IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Gdynia

 77. Kurs dla Zespołów Żywieniowych

 78. Dokumenty pozwalające na prowadzenie leczenia żywieniowego w Zakładach Opieki Długoterminowej

 79. OBOWIĄZKOWE DOKUMENTY ZWIĄZANE Z OCENĄ STANU ODŻYWIENIA PACJENTÓW WYMAGANE PRZEZ NFZ (!)

 80. Składki na ESPEN i PTŻPiD

 81. Reedycja Standardów – zaproszenie do współpracy

 82. Spotkanie w Centrum Onkologii

 83. Kurs: Leczenie żywieniowe dla Zespołów Żywieniowych

 84. Najnowszy numer Clinical Nutrition

 85. Kurs dla Zespołów Żywieniowych

 86. Kurs: Leczenie żywieniowe dla Zespołów Żywieniowych

 87. Najnowszy numer Clinical Nutrition

 88. Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował materiały dotyczące leczenia żywieniowego w Zakładach Opieki Długoterminowej

 89. Ministerstwo Zdrowia odwołuje wprowadzenie Zespołów Żywieniowych w roku 2012

 90. Narodowy Fundusz Zdrowia publikuje materiały dotyczące kontraktowania świadczeń zdrowotnych, w tym leczenia żywieniowego w hospicjach stacjonarnych i domowych

 91. Ministerstwo Zdrowia wstrzymuje wprowadzenie zespołów żywieniowych w szpitalach ale utrzymuje obowiązek oceny stanu odżywienia!

 92. Narodowy Fundusz Zdrowia publikuje wytyczne kontraktowania procedur żywieniowych

 93. PILNE: Nie istnieje koniecznośc posiadania kursu przez członków Zespołów Żywieniowych – stanowisko Ministerstwa Zdrowia

 94. Doodatkowy Kurs z zakresu Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego w Warunkach Domowych!

 95. Polska Deklaracja Fight Against Malnutrition

 96. Brak funduszy na domowe zywienie przyczyną zagrożenia życia chorych

 97. Nowe kursy PTŻPiD

 98. Kurs Leczenie Żywieniowe w OIT

 99. Ministerstwo Zdrowia – AOS

 100. Ministerstwo Zdrowia – nowe Rozporządzenia – Lecznictwo Szpitalne

 101. Jesteśmy razem już ponad rok!

 102. XIII Zjazd ESPEN 2011

 103. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

 104. Rozporządzenie dotyczące Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej opublikowane przez Ministerstwo Zdrowia RP (cd.)

 105. Rozporządzenie dotyczące Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej opublikowane przez Ministerstwo Zdrowia RP

 106. Senat poprawił ustawę refundacyjną

 107. Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego

 108. I Edycja Forum Świadczeniodawców z zakresu domowych żywień

 109. Spotkanie zespołu ekspertów dotyczące uwag do Rozporządzenia MZ odnośnie standardów opieki długoterminowej (2011-01-05)

 110. Sytuacja prawna PTŻPiD

 111. Zapisz się do biuletynu informacyjnego

 112. Program 32 Kongresu ESPEN w Nicei w 2010 roku

 113. Nutrition Day

 114. Szkoła Żywienia Klinicznego i Metabolizmu

 115. Pojawiła się szansa na powrót możliwości leczenia żywieniowego w opiece długoterminowej

 116. Zapraszamy do Sekcji Pediatrycznej PTŻPiD

Partnerzy