"POSTĘPY ŻYWIENIA KLINICZNEGO"

IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Gdynia

W dniu 28 kwietnia 2012 w Gdynie odbędzie się doroczna konferencja naukowo-szkoleniowa, tym razem pod tytułem ‘Odporność wspomagana żywieniem’. Serdecznie na nią zapraszamy, gdyż jej poziom jest co roku bardzo wysoki i gwarantuje zdobycie wielu nowych doświadczeń. Więcej szczegółów pod adresem:  http://konferencja.szpital-morski.pl

Partnerzy