"POSTĘPY ŻYWIENIA KLINICZNEGO"

I Edycja Forum Świadczeniodawców z zakresu domowych żywień

W dniu 1 marca 2011 roku w godzinach 10.00 – 14.00 odbędzie się w Warszawie, w Pałacu Kultury i Nauki w Sali Rudniewa I Edycja FORUM ŚWIADCZENIODAWCÓW Z ZAKRESU DOMOWYCH ŻYWIEŃ.

Tematem spotkania będzie dyskusja nad propozycjami zmian w opisach procedur, które będzie można zgłosić do Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia oraz omówienie trudnościach związanych z realizacją domowych żywień oraz kontrolami NFZ.

 

Forum Świadczeniodawców 1 marca 2011
Podsumowanie spotkania

W Sali Rudniewa PKiN spotkali się pracownicy ochrony zdrowia zajmujący się od wielu lat domowym leczeniem żywieniowym. Spotkanie prowadzili dr Grzegorz Dziwiszek (Pomysłodawca Forum) i dr Stanisław Kłęk (Prezes Zarządu Głównego PTŻiD). Podczas kilkugodzinnej dyskusji dotyczącej przyszłości domowych żywień ustalono, co następuje:

 1.  W związku z podejściem regionalnych oddziałów NFZ limitujących dostępność do domowego leczenia żywieniowego, czyli świadczenia ratującego życie, konieczne jest zwrócenie się do Ministra Zdrowia, Centrali NFZ oraz oddziałów regionalnych NF.Z
 2. W związku z lekceważeniem tematyki leczenia żywieniowego przez decydentów konieczne jest zwiększenie rangi leczenia żywieniowego poprzez szereg różnorodnych działań obejmujących media i środowisko medyczne.
 3. Rozdział procedur domowego żywienia pozajelitowego i dojelitowego nie jest zalecany i konieczny, procedury powinny być kontraktowane wspólnie.
 4. Obowiązek posiadania umowy z Apteką Szpitalną powinien dotyczyć jedynie sytuacji, w której Świadczeniodawca realizuje żywienie pozajelitowe w warunkach domowych
 5. Obowiązek zapewnienia transportu chorych powinien dotyczyć jedynie sytuacji. przewożenia chorego na badania konieczne do prowadzenia leczenia żywieniowego oraz w przypadku powikłań.
 6. Kurs z zakresu żywienia domowego w warunkach domowych powinien dotyczyć nie tylko lekarzy, ale także pielęgniarek i farmaceutów.
 7. Należy wykreślić z opisu świadczenia konieczność kontroli comiesięcznej drożności i mocowania zgłębnika oraz co półrocznej kontroli RTG położenia zgłębnika.
 8. Należy wykreślić z opisu świadczenia konieczność wykonywania rutynowego gazometrii żylnej podczas żywienia dojelitowego.
 9. Kwalifikację do domowego leczenia żywieniowego powinien móc przeprowadzić lekarz ośrodka żywienia domowego, a nie szpital.
 10. Skierowanie do ośrodka żywienia domowego może pochodzić od jakiegokolwiek lekarza.
 11. Dla prawidłowego nadzoru nad leczeniem w domu wystarczająca jest częstość wizyt lekarskich co 3 miesiące lub w przypadku powikłań.
 12. Należy dołożyć starań o zakontraktowanie konsultacji żywieniowych jako osobnej procedury rozliczanej przez NFZ.

Prosimy o nasyłanie uwag na adres: domowe@polspen.pl

 

Partnerzy