"POSTĘPY ŻYWIENIA KLINICZNEGO"

Ankieta dla Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych

Szanowni Państwo,

w zwiazku z koniecznością ciagłego przedstawiania naszym ustawowdacom i płatnikowi korzyści płynących z leczenia żywieniowego w zakładach opiekuńczo-leczniczych zwracam się do Państwa z olbrzymią prośbą o przekazanie krótkiej ankiety, którą przesyłam w załączeniu, do zakładów w lub z którymi Państwo współpracujecie lub które znacie. Dane te bardzo pomogą w rozmowach z MZ i NFZ.
Ankietę można odesłać mailem do mnie, na adres: prezes@polspen.pl albo pocztą: Stanisław Kłęk, Szpital Specjalistyczny, 32-050 Skawina, ul. Tyniecka 15

ANKIETA


Serdecznie dziękuję!
Stanisław Kłęk

Partnerzy