"POSTĘPY ŻYWIENIA KLINICZNEGO"


REJESTRACJA UDZIAŁU W XX ZJEŹDZIE PTŻPDiM 14-16.06.2018
Adres: Hotel Warszawianka, Jachranka 77, 05-140 Serock
(REJESTRACJA DOSTĘPNA W DNIACH: 1 – 31.05.2018)

Rejestracja wyłącznie dla uczestników indywidualnych
Osoby zaproszone zostaną zarejestrowane przez firmę zapraszającą.


NIE / TAK

Rejestracja indywidualnaTAK
NIE


Pełny
Tylko część merytoryczna

Udział w Zjeździe wraz z pakietem cateringowym obejmuje: udział w wykładach, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, uroczysta kolacja 14.06 , lunch 15.06 , grill 15.06, mini lunch 16.06
uwaga! Ze względu na wyczerpane miejsca w pokojach hotelu Warszawianka, nocleg należy zorganizować we własnym zakresie

Lekarz
Farmaceuta, Dietetyk, Pielęgniarka

Cena zawiera: Wykłady, materiały konferencyjne, przerwy kawowe

Cena netto: Cena brutto:Nr. konta: 75 1020 1055 0000 9702 0015 8808

W tytule przelewu proszę podać: imię nazwisko, opłata za zjazd PTŻPDiM 14-16.06.2018
Opłatę proszę dokonać najpóźniej do dnia: 05.06.2018
Brak opłaty spowoduje usunięcie z listy uczestników.
Lekarz
Farmaceuta
Dietetyk
PielęgniarkaTAK / NIE

Pakiet zaproszeń - ilość zaproszeń ograniczona (9)


Pani/Pana udział w Zjeździe zostanie opłacony przez PTŻPDiM w ramach puli zaproszeń.

Zaproszenie obejmuje: udział w wykładach, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, uroczysta kolacja 14.06 , lunch 15.06 , grill 15.06, mini lunch 16.06, nocleg w pokoju dwuosobowym – 2 doby

W związku z powyższym otrzyma Pani/Pan deklarację PIT-8C do rozliczenia podatku od kwoty 2706,00PLN
Lekarz
Farmaceuta
Dietetyk
Pielęgniarka

SPONSOR PLATYNOWY

SPONSOR ZŁOTY

SPONSOR SREBRNY

SPONSORZY BRĄZOWI

SPONSORZY