"POSTĘPY ŻYWIENIA KLINICZNEGO"


UWAGA! Ze względu na wyczerpaną już ilość miejsc noclegowych w Hotelu Warszawianka, rejestracja obejmuje opcje: udział pełny (bez noclegów) lub udział w części merytorycznej.

Rejestracja wyłącznie dla uczestników indywidualnych
Osoby zaproszone zostaną zarejestrowane przez firmę zapraszającą.

Rejestracja indywidualnaTAK
NIE


Pełny
Tylko część merytoryczna

Udział w  Zjeździe bez noclegu obejmuje: udział w wykładach, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, uroczysta kolacja 2.06 , lunch 3.06 , grill 3.06


Lekarz
Farmaceuta, Dietetyk, Pielęgniarka

Cena zawiera: Wykłady, materiały konferencyjne, przerwy kawowe

Cena netto: Cena brutto:Nr. konta: 75 1020 1055 0000 9702 0015 8808

W tytule przelewu proszę podać: imię nazwisko, opłata za Zjazd PTŻPDiM 2-4.06.2017
Opłatę proszę dokonać najpóźniej do dnia: 19.05.2017
Brak opłaty spowoduje usunięcie z listy uczestników.
Lekarz
Farmaceuta
Dietetyk
PielęgniarkaTAK / NIE

Partnerzy