"POSTĘPY ŻYWIENIA KLINICZNEGO"


Sąd Koleżeński PTŻPDiM

  1. dr med. Konrad Matysiak
  2. dr Katarzyna Jarząb-Polut
  3. dr Ryszard Choruz.

Partnerzy