"POSTĘPY ŻYWIENIA KLINICZNEGO"


Komisja Rewizyjna PTŻPDiM

Główna Komisja Rewizyjna: 
dr Janusz Sznajder
dr Grzegorz Dziwiszek
dr Krzyszof Figuła


Partnerzy