"POSTĘPY ŻYWIENIA KLINICZNEGO"

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PTŻPiD

Serdecznie dziękuję za przybycie do Skawiny i udział w Walnym Zgromadzeniu. Wszystkie żądane przez Urząd Miasta i Krajowy Rejestr Sądowy poprawki zostały wniesione do Statutu.

Partnerzy