"POSTĘPY ŻYWIENIA KLINICZNEGO"


Książka: Dieta w chorobie nowotworowej - Kapała Aleksandra

 

 

Książka: Dieta w chorobie nowotworowej - Kapała Aleksandra


 1. Książka: Dieta w chorobie nowotworowej - Kapała Aleksandra

 2. IX Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka Kraków

 3. Kurs specjalistyczny ŻYWIENIE OSÓB STARSZYCH 25 marca 2017 - Warszawa

 4. Postępowanie w sytuacji braku preparatów fosforanów Kraków

 5. Szkolenie ‘Podstawy żywienia klinicznego w onkologii’ - Centrum Onkologii, Warszawa, 8 listopada

 6. 23rd ESPEN Course on Clinical Nutrition and Metabolism - registration

 7. ESPEN Workshop pt. ‘Good Pharmaceutical Practices for Parenteral Nutrition Compounding.

 8. VIII Warszawskie Dni Nauki o żywieniu człowieka

 9. II Sympozjum: Terapia Żywieniowa w Onkologii (Bydgoszcz, 18 luty 2016)

 10. VIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Żywienie w onkologii” oraz kurs dla zespołów żywieniowych– Gdynia, 8-9 kwietnia 2016 – zapraszają prof. Sylwia Małgorzewicz i prof. Wiesław Janusz Kruszewski

 11. Errata do Standardów Żywienia w Onkologii

 12. Nutrition Day: 19 listopada 2015

 13. ESPEN Workshop on Carbohydrates and Insulin Resistance

 14. Zaproszenie na kurs - Leczenie żywieniowe dla zespołów żywieniowych

 15. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa – Gdynia 18 kwietnia 2015

 16. Nowoczesne leczenie żywieniowe - wyzwanie medycyny XXI wieku Kraków

 17. Szkoła Żywienia i Metabolizmu - Moduł 1 - Warszawie hotel Radisson

 18. Warsztaty żywieniowe - Bydgoszcz

 19. Kurs dla Zespołów Żywieniowych Bydgoszcz

 20. ESPEN Course of Clinical Nutrition and Metabolic Care

 21. 7th Baltic Club Course in Clinical Nutrition

 22. Nowa dokumentacja leczenia żywieniowego w szpitalu

 23. Propozycja Karty Metabolicznej Kraków

 24. VI Konferencja naukowo-szkoleniowa w Gdyni 12.04.2014 Leczenie żywieniowe osób starszych i chorych przewlekle. Kraków

 25. Uwaga: Nowe dokumenty dotyczące leczenia żywieniowego! Kraków

 26. II Forum Świadczeniodawców z Zakresu Żywień Domowych Kraków

 27. Quiz – leczenie żywieniowe u pacjenta z chorobą nowotworową

 28. Ankieta dla Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych

 29. 6th Baltic Countries Meeting

 30. Kurs ESPEN Baltic Countries: 13-14 września 2013

 31. Rekrutacja na Studia Podyplomowe pt. Żywienie Kliniczne

 32. Prawo farmaceutyczne: przygotowywanie mieszanin w Aptece

 33. Nowe wydanie Podstaw Żywienia Klinicznego

 34. Konferencja ‘Żywienie drogą przewodu pokarmowego’ - Gdynia

 35. Wyniki nutritionDay 2012 – list z Centrali ND

 36. NutritionDay - Newsletter

 37. Studia podyplomowe w zakresu żywienia klinicznego

 38. PILNE!!! Kolejna Odpowiedź NFZ w sprawie karty metabolicznej!

 39. Wyniki Polskiego Dnia Oceny Stanu Odżywienia

 40. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 listopada 2012 – ocena stanu odżywienia

 41. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 listopada 2012

 42. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PTŻPiD

 43. PILNY KOMUNIKAT: Odpowiedz Centrali NFZ na temat Karty Metabolicznej

 44. Piłkarski dzień żywienia

 45. Polski Dzień Oceny Leczenia Żywieniowego

 46. Stowarzyszenie Apetyt na Życie – Mecz 23 IX 2012 (Zabierzów)

 47. Hellenic Society of Medical Nutrition and Metabolism

 48. Ankieta - Acute Intestinal Failure

 49. Stowarzyszenie Apetyt na Życie - Problemy ludzi żywionych drogą sztuczną.

 50. Programy kursów dla Zespołów Żywieniowych w II połowie 2012

 51. Propozycje modyfikacji skali SGA oraz NRS-2002

 52. Deklaracja Adriatycka

 53. 34 Zjazd ESPEN w Barcelonie 8-11 września 2012

 54. W dniu 22 czerwca 2012r w Krakowie, w Hotelu Europejskim przy ul. Lubicz 5, odbędzie się kolejna edycja Kursu dla Zespołów Żywieniowych.

 55. Najlepsze prace XIV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego 2012

 56. 1. Ministerstwo Zdrowia publikuje poprawki do Rozporządzenia o lecznictwie szpitalnym

 57. IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Gdynia

 58. Kurs dla Zespołów Żywieniowych

 59. Dokumenty pozwalające na prowadzenie leczenia żywieniowego w Zakładach Opieki Długoterminowej

 60. OBOWIĄZKOWE DOKUMENTY ZWIĄZANE Z OCENĄ STANU ODŻYWIENIA PACJENTÓW WYMAGANE PRZEZ NFZ (!)

 61. Składki na ESPEN i PTŻPiD

 62. Reedycja Standardów – zaproszenie do współpracy

 63. Spotkanie w Centrum Onkologii

 64. Kurs: Leczenie żywieniowe dla Zespołów Żywieniowych

 65. Najnowszy numer Clinical Nutrition

 66. Kurs dla Zespołów Żywieniowych

 67. Kurs: Leczenie żywieniowe dla Zespołów Żywieniowych

 68. Najnowszy numer Clinical Nutrition

 69. Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował materiały dotyczące leczenia żywieniowego w Zakładach Opieki Długoterminowej

 70. Ministerstwo Zdrowia odwołuje wprowadzenie Zespołów Żywieniowych w roku 2012

 71. Narodowy Fundusz Zdrowia publikuje materiały dotyczące kontraktowania świadczeń zdrowotnych, w tym leczenia żywieniowego w hospicjach stacjonarnych i domowych

 72. Ministerstwo Zdrowia wstrzymuje wprowadzenie zespołów żywieniowych w szpitalach ale utrzymuje obowiązek oceny stanu odżywienia!

 73. Narodowy Fundusz Zdrowia publikuje wytyczne kontraktowania procedur żywieniowych

 74. PILNE: Nie istnieje koniecznośc posiadania kursu przez członków Zespołów Żywieniowych – stanowisko Ministerstwa Zdrowia

 75. Doodatkowy Kurs z zakresu Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego w Warunkach Domowych!

 76. Polska Deklaracja Fight Against Malnutrition

 77. Brak funduszy na domowe zywienie przyczyną zagrożenia życia chorych

 78. Nowe kursy PTŻPiD

 79. Kurs Leczenie Żywieniowe w OIT

 80. Ministerstwo Zdrowia – AOS

 81. Ministerstwo Zdrowia – nowe Rozporządzenia – Lecznictwo Szpitalne

 82. Jesteśmy razem już ponad rok!

 83. XIII Zjazd ESPEN 2011

 84. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

 85. Rozporządzenie dotyczące Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej opublikowane przez Ministerstwo Zdrowia RP (cd.)

 86. Rozporządzenie dotyczące Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej opublikowane przez Ministerstwo Zdrowia RP

 87. Senat poprawił ustawę refundacyjną

 88. Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego

 89. I Edycja Forum Świadczeniodawców z zakresu domowych żywień

 90. Spotkanie zespołu ekspertów dotyczące uwag do Rozporządzenia MZ odnośnie standardów opieki długoterminowej (2011-01-05)

 91. Sytuacja prawna PTŻPiD

 92. Zapisz się do biuletynu informacyjnego

 93. Program 32 Kongresu ESPEN w Nicei w 2010 roku

 94. Nutrition Day

 95. Szkoła Żywienia Klinicznego i Metabolizmu

 96. Pojawiła się szansa na powrót możliwości leczenia żywieniowego w opiece długoterminowej

 97. Zapraszamy do Sekcji Pediatrycznej PTŻPiD

Partnerzy