"POSTĘPY ŻYWIENIA KLINICZNEGO"


Konferencja ‘Żywienie drogą przewodu pokarmowego’ - Gdynia

W dniu 20 kwietnia w Gdyni, w hotelu Gdynia, już po raz piąty spotkały się osoby zainteresowane leczeniem żywieniowym i jak co roku zainteresowanie spotkaniem przekroczyło najśmielsze oczekiwania – około 300 osób (a zabrakło miejsc i wstrzymano rekrutację) uczestniczyło w trzech sesjach naukowych, który tematyka poruszała większość najistotniejszych zagadnień z zakresu żywienia: OIT, ERAS, powikłania terapii, rolę dietetyków oraz skalę problemów niedożywienia w naszym kraju i na świecie.

Wielkie gratulacje dla Organizatorów: prof. Wiesławy Łysiak-Szydłowskiej, Wiesława Janusza Kruszewskiego i Syliwii Małgorzewicz!

 

Program Konferencji przedstawiam poniżej

 

Program Konferencji 20.04.2013

8.30 Powitanie i otwarcie konferencji

 • ·Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego: prof. Janusz Moryś
 • ·Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego: dr hab. Stanisław Kłęk
 • ·Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek

Moderatorzy powitania: prof. W.J. Kruszewski, dr hab. S. Małgorzewicz

Część I
Prowadzenie: dr hab. Sylwia Małgorzewicz, prof. Wiesława Łysiak-Szydłowska

8.50 - 9.10

Niedożywienie problemem XXI wieku
prof. W. Łysiak-Szydłowska

9.10 - 9.30

Zalecenia ESPEN dotczące żywienia dojelitowego dla dorosłych - dr hab.S. Małgorzewicz

9.30 - 9.50

Żywienie dojelitowe w warunkach OIT - dr hab. R. Owczuk

9.50 - 10.10

Monitorowane efektów terapii żywieniowej - dr hab. S. Kłęk

10.10 - 10.30

Czy tłuszcze to tylko źródło energii?"
dr n. med. P. Grzechnik (sponsor wykładu BBraun)

10.30 - 10.50

Dyskusja

10.50 - 11.20

Przerwa na kawę.

Część II
Prowadzenie: dr hab.Stanisław Kłęk, dr hab. Maciej Słodkowski

11.20 - 11.40

Przygotowane pacjenta do zabiegu operacyjnego - technika Fast Track - dr hab. M. Słodkowski

11.40 - 12.00

Dostęp do przewodu pokarmowego - dr K. Kawecki

12.00 - 12.20

Wytyczne postępowania żywieniowego u pacjenta onkologicznego - dr hab. R. Zaucha

12.20 - 12.40

Terapia żywieniowa w ostrym zapaleniu trzustki
dr M. Guzek

12.40 - 13.00

Domowe żywienie dojelitowe - powikłania długotrwałej terapii - dr P. Szybiński

13.00 - 13.20

Wpływ żywienia enteralnego na układ odpornościowy
dr T. Buczek, dr J. Szefel (sponsor wykładu Nestle Health Science)

13.20 - 13.40

Dyskusja

13.40 - 14.40

Lunch

Część III
Prowadzenie: dr Teresa Korta, prof. Wiesław Kruszewski

14.40 - 15.00

Żywienie pacjenta krytycznie chorego z otyłością
dr T. Korta

15.00 - 15.20

Żywienie dzieci drogą przewodu pokarmowego
dr M. Łyszkowska

15.20 - 15.40

Znaczenie żywienia enteralnego w leczeniu chorych z POCHP- dr M. Gruchała-Niedoszytko

15.40 - 16.00

Rola dietetyka w prowadzeniu żywienia drogą przewodu pokarmowego - dr M. Jakubczyk, K. Kupczyk

16.00 - 16.20

Dyskusja

16.20

Podsumowanie i zakończenie Konferencji Prof. Wiesława Łysiak- Szydłowska, Prof. Wiesław Janusz Kruszewski,
dr hab. Sylwia Małgorzewicz.

 

 


 1. Żywienie pacjentów z przewlekłą chorobą nerek - 17.11. 2017r. Gdańsk Kraków

 2. ZAPROSZENIE NA KURS „Żywienie pozajelitowe i dojelitowe w warunkach domowych” 15-16.09.2017 Bydgoszcz

 3. Książka: Dieta w chorobie nowotworowej - Kapała Aleksandra

 4. IX Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka Kraków

 5. Kurs specjalistyczny ŻYWIENIE OSÓB STARSZYCH 25 marca 2017 - Warszawa

 6. Postępowanie w sytuacji braku preparatów fosforanów Kraków

 7. Szkolenie ‘Podstawy żywienia klinicznego w onkologii’ - Centrum Onkologii, Warszawa, 8 listopada

 8. 23rd ESPEN Course on Clinical Nutrition and Metabolism - registration

 9. ESPEN Workshop pt. ‘Good Pharmaceutical Practices for Parenteral Nutrition Compounding.

 10. VIII Warszawskie Dni Nauki o żywieniu człowieka

 11. II Sympozjum: Terapia Żywieniowa w Onkologii (Bydgoszcz, 18 luty 2016)

 12. VIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Żywienie w onkologii” oraz kurs dla zespołów żywieniowych– Gdynia, 8-9 kwietnia 2016 – zapraszają prof. Sylwia Małgorzewicz i prof. Wiesław Janusz Kruszewski

 13. Errata do Standardów Żywienia w Onkologii

 14. Nutrition Day: 19 listopada 2015

 15. ESPEN Workshop on Carbohydrates and Insulin Resistance

 16. Zaproszenie na kurs - Leczenie żywieniowe dla zespołów żywieniowych

 17. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa – Gdynia 18 kwietnia 2015

 18. Nowoczesne leczenie żywieniowe - wyzwanie medycyny XXI wieku Kraków

 19. Szkoła Żywienia i Metabolizmu - Moduł 1 - Warszawie hotel Radisson

 20. Warsztaty żywieniowe - Bydgoszcz

 21. Kurs dla Zespołów Żywieniowych Bydgoszcz

 22. ESPEN Course of Clinical Nutrition and Metabolic Care

 23. 7th Baltic Club Course in Clinical Nutrition

 24. Nowa dokumentacja leczenia żywieniowego w szpitalu

 25. Propozycja Karty Metabolicznej Kraków

 26. VI Konferencja naukowo-szkoleniowa w Gdyni 12.04.2014 Leczenie żywieniowe osób starszych i chorych przewlekle. Kraków

 27. Uwaga: Nowe dokumenty dotyczące leczenia żywieniowego! Kraków

 28. II Forum Świadczeniodawców z Zakresu Żywień Domowych Kraków

 29. Quiz – leczenie żywieniowe u pacjenta z chorobą nowotworową

 30. Ankieta dla Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych

 31. 6th Baltic Countries Meeting

 32. Kurs ESPEN Baltic Countries: 13-14 września 2013

 33. Rekrutacja na Studia Podyplomowe pt. Żywienie Kliniczne

 34. Prawo farmaceutyczne: przygotowywanie mieszanin w Aptece

 35. Nowe wydanie Podstaw Żywienia Klinicznego

 36. Konferencja ‘Żywienie drogą przewodu pokarmowego’ - Gdynia

 37. Wyniki nutritionDay 2012 – list z Centrali ND

 38. NutritionDay - Newsletter

 39. Studia podyplomowe w zakresu żywienia klinicznego

 40. PILNE!!! Kolejna Odpowiedź NFZ w sprawie karty metabolicznej!

 41. Wyniki Polskiego Dnia Oceny Stanu Odżywienia

 42. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 listopada 2012 – ocena stanu odżywienia

 43. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 listopada 2012

 44. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PTŻPiD

 45. PILNY KOMUNIKAT: Odpowiedz Centrali NFZ na temat Karty Metabolicznej

 46. Piłkarski dzień żywienia

 47. Polski Dzień Oceny Leczenia Żywieniowego

 48. Stowarzyszenie Apetyt na Życie – Mecz 23 IX 2012 (Zabierzów)

 49. Hellenic Society of Medical Nutrition and Metabolism

 50. Ankieta - Acute Intestinal Failure

 51. Stowarzyszenie Apetyt na Życie - Problemy ludzi żywionych drogą sztuczną.

 52. Programy kursów dla Zespołów Żywieniowych w II połowie 2012

 53. Propozycje modyfikacji skali SGA oraz NRS-2002

 54. Deklaracja Adriatycka

 55. 34 Zjazd ESPEN w Barcelonie 8-11 września 2012

 56. W dniu 22 czerwca 2012r w Krakowie, w Hotelu Europejskim przy ul. Lubicz 5, odbędzie się kolejna edycja Kursu dla Zespołów Żywieniowych.

 57. Najlepsze prace XIV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego 2012

 58. 1. Ministerstwo Zdrowia publikuje poprawki do Rozporządzenia o lecznictwie szpitalnym

 59. IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Gdynia

 60. Kurs dla Zespołów Żywieniowych

 61. Dokumenty pozwalające na prowadzenie leczenia żywieniowego w Zakładach Opieki Długoterminowej

 62. OBOWIĄZKOWE DOKUMENTY ZWIĄZANE Z OCENĄ STANU ODŻYWIENIA PACJENTÓW WYMAGANE PRZEZ NFZ (!)

 63. Składki na ESPEN i PTŻPiD

 64. Reedycja Standardów – zaproszenie do współpracy

 65. Spotkanie w Centrum Onkologii

 66. Kurs: Leczenie żywieniowe dla Zespołów Żywieniowych

 67. Najnowszy numer Clinical Nutrition

 68. Kurs dla Zespołów Żywieniowych

 69. Kurs: Leczenie żywieniowe dla Zespołów Żywieniowych

 70. Najnowszy numer Clinical Nutrition

 71. Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował materiały dotyczące leczenia żywieniowego w Zakładach Opieki Długoterminowej

 72. Ministerstwo Zdrowia odwołuje wprowadzenie Zespołów Żywieniowych w roku 2012

 73. Narodowy Fundusz Zdrowia publikuje materiały dotyczące kontraktowania świadczeń zdrowotnych, w tym leczenia żywieniowego w hospicjach stacjonarnych i domowych

 74. Ministerstwo Zdrowia wstrzymuje wprowadzenie zespołów żywieniowych w szpitalach ale utrzymuje obowiązek oceny stanu odżywienia!

 75. Narodowy Fundusz Zdrowia publikuje wytyczne kontraktowania procedur żywieniowych

 76. PILNE: Nie istnieje koniecznośc posiadania kursu przez członków Zespołów Żywieniowych – stanowisko Ministerstwa Zdrowia

 77. Doodatkowy Kurs z zakresu Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego w Warunkach Domowych!

 78. Polska Deklaracja Fight Against Malnutrition

 79. Brak funduszy na domowe zywienie przyczyną zagrożenia życia chorych

 80. Nowe kursy PTŻPiD

 81. Kurs Leczenie Żywieniowe w OIT

 82. Ministerstwo Zdrowia – AOS

 83. Ministerstwo Zdrowia – nowe Rozporządzenia – Lecznictwo Szpitalne

 84. Jesteśmy razem już ponad rok!

 85. XIII Zjazd ESPEN 2011

 86. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

 87. Rozporządzenie dotyczące Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej opublikowane przez Ministerstwo Zdrowia RP (cd.)

 88. Rozporządzenie dotyczące Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej opublikowane przez Ministerstwo Zdrowia RP

 89. Senat poprawił ustawę refundacyjną

 90. Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego

 91. I Edycja Forum Świadczeniodawców z zakresu domowych żywień

 92. Spotkanie zespołu ekspertów dotyczące uwag do Rozporządzenia MZ odnośnie standardów opieki długoterminowej (2011-01-05)

 93. Sytuacja prawna PTŻPiD

 94. Zapisz się do biuletynu informacyjnego

 95. Program 32 Kongresu ESPEN w Nicei w 2010 roku

 96. Nutrition Day

 97. Szkoła Żywienia Klinicznego i Metabolizmu

 98. Pojawiła się szansa na powrót możliwości leczenia żywieniowego w opiece długoterminowej

 99. Zapraszamy do Sekcji Pediatrycznej PTŻPiD

Partnerzy