"POSTĘPY ŻYWIENIA KLINICZNEGO"


Konferencja ‘Żywienie drogą przewodu pokarmowego’ - Gdynia

W dniu 20 kwietnia w Gdyni, w hotelu Gdynia, już po raz piąty spotkały się osoby zainteresowane leczeniem żywieniowym i jak co roku zainteresowanie spotkaniem przekroczyło najśmielsze oczekiwania – około 300 osób (a zabrakło miejsc i wstrzymano rekrutację) uczestniczyło w trzech sesjach naukowych, który tematyka poruszała większość najistotniejszych zagadnień z zakresu żywienia: OIT, ERAS, powikłania terapii, rolę dietetyków oraz skalę problemów niedożywienia w naszym kraju i na świecie.

Wielkie gratulacje dla Organizatorów: prof. Wiesławy Łysiak-Szydłowskiej, Wiesława Janusza Kruszewskiego i Syliwii Małgorzewicz!

 

Program Konferencji przedstawiam poniżej

 

Program Konferencji 20.04.2013

8.30 Powitanie i otwarcie konferencji

 • ·Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego: prof. Janusz Moryś
 • ·Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego: dr hab. Stanisław Kłęk
 • ·Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek

Moderatorzy powitania: prof. W.J. Kruszewski, dr hab. S. Małgorzewicz

Część I
Prowadzenie: dr hab. Sylwia Małgorzewicz, prof. Wiesława Łysiak-Szydłowska

8.50 - 9.10

Niedożywienie problemem XXI wieku
prof. W. Łysiak-Szydłowska

9.10 - 9.30

Zalecenia ESPEN dotczące żywienia dojelitowego dla dorosłych - dr hab.S. Małgorzewicz

9.30 - 9.50

Żywienie dojelitowe w warunkach OIT - dr hab. R. Owczuk

9.50 - 10.10

Monitorowane efektów terapii żywieniowej - dr hab. S. Kłęk

10.10 - 10.30

Czy tłuszcze to tylko źródło energii?"
dr n. med. P. Grzechnik (sponsor wykładu BBraun)

10.30 - 10.50

Dyskusja

10.50 - 11.20

Przerwa na kawę.

Część II
Prowadzenie: dr hab.Stanisław Kłęk, dr hab. Maciej Słodkowski

11.20 - 11.40

Przygotowane pacjenta do zabiegu operacyjnego - technika Fast Track - dr hab. M. Słodkowski

11.40 - 12.00

Dostęp do przewodu pokarmowego - dr K. Kawecki

12.00 - 12.20

Wytyczne postępowania żywieniowego u pacjenta onkologicznego - dr hab. R. Zaucha

12.20 - 12.40

Terapia żywieniowa w ostrym zapaleniu trzustki
dr M. Guzek

12.40 - 13.00

Domowe żywienie dojelitowe - powikłania długotrwałej terapii - dr P. Szybiński

13.00 - 13.20

Wpływ żywienia enteralnego na układ odpornościowy
dr T. Buczek, dr J. Szefel (sponsor wykładu Nestle Health Science)

13.20 - 13.40

Dyskusja

13.40 - 14.40

Lunch

Część III
Prowadzenie: dr Teresa Korta, prof. Wiesław Kruszewski

14.40 - 15.00

Żywienie pacjenta krytycznie chorego z otyłością
dr T. Korta

15.00 - 15.20

Żywienie dzieci drogą przewodu pokarmowego
dr M. Łyszkowska

15.20 - 15.40

Znaczenie żywienia enteralnego w leczeniu chorych z POCHP- dr M. Gruchała-Niedoszytko

15.40 - 16.00

Rola dietetyka w prowadzeniu żywienia drogą przewodu pokarmowego - dr M. Jakubczyk, K. Kupczyk

16.00 - 16.20

Dyskusja

16.20

Podsumowanie i zakończenie Konferencji Prof. Wiesława Łysiak- Szydłowska, Prof. Wiesław Janusz Kruszewski,
dr hab. Sylwia Małgorzewicz.

 

 


 1. ŻYWIENIE OSÓB STARSZYCH II - Warszawa -17.03.2018 Kraków

 2. NutritionDay Worldwide 9 LISTOPAD 2017

 3. Żywienie pacjentów z przewlekłą chorobą nerek - 17.11. 2017r. Gdańsk Kraków

 4. ZAPROSZENIE NA KURS „Żywienie pozajelitowe i dojelitowe w warunkach domowych” 15-16.09.2017 Bydgoszcz

 5. Książka: Dieta w chorobie nowotworowej - Kapała Aleksandra

 6. IX Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka Kraków

 7. Kurs specjalistyczny ŻYWIENIE OSÓB STARSZYCH 25 marca 2017 - Warszawa

 8. Postępowanie w sytuacji braku preparatów fosforanów Kraków

 9. Szkolenie ‘Podstawy żywienia klinicznego w onkologii’ - Centrum Onkologii, Warszawa, 8 listopada

 10. 23rd ESPEN Course on Clinical Nutrition and Metabolism - registration

 11. ESPEN Workshop pt. ‘Good Pharmaceutical Practices for Parenteral Nutrition Compounding.

 12. VIII Warszawskie Dni Nauki o żywieniu człowieka

 13. II Sympozjum: Terapia Żywieniowa w Onkologii (Bydgoszcz, 18 luty 2016)

 14. VIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Żywienie w onkologii” oraz kurs dla zespołów żywieniowych– Gdynia, 8-9 kwietnia 2016 – zapraszają prof. Sylwia Małgorzewicz i prof. Wiesław Janusz Kruszewski

 15. Errata do Standardów Żywienia w Onkologii

 16. Nutrition Day: 19 listopada 2015

 17. ESPEN Workshop on Carbohydrates and Insulin Resistance

 18. Zaproszenie na kurs - Leczenie żywieniowe dla zespołów żywieniowych

 19. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa – Gdynia 18 kwietnia 2015

 20. Nowoczesne leczenie żywieniowe - wyzwanie medycyny XXI wieku Kraków

 21. Szkoła Żywienia i Metabolizmu - Moduł 1 - Warszawie hotel Radisson

 22. Warsztaty żywieniowe - Bydgoszcz

 23. Kurs dla Zespołów Żywieniowych Bydgoszcz

 24. ESPEN Course of Clinical Nutrition and Metabolic Care

 25. 7th Baltic Club Course in Clinical Nutrition

 26. Nowa dokumentacja leczenia żywieniowego w szpitalu

 27. Propozycja Karty Metabolicznej Kraków

 28. VI Konferencja naukowo-szkoleniowa w Gdyni 12.04.2014 Leczenie żywieniowe osób starszych i chorych przewlekle. Kraków

 29. Uwaga: Nowe dokumenty dotyczące leczenia żywieniowego! Kraków

 30. II Forum Świadczeniodawców z Zakresu Żywień Domowych Kraków

 31. Quiz – leczenie żywieniowe u pacjenta z chorobą nowotworową

 32. Ankieta dla Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych

 33. 6th Baltic Countries Meeting

 34. Kurs ESPEN Baltic Countries: 13-14 września 2013

 35. Rekrutacja na Studia Podyplomowe pt. Żywienie Kliniczne

 36. Prawo farmaceutyczne: przygotowywanie mieszanin w Aptece

 37. Nowe wydanie Podstaw Żywienia Klinicznego

 38. Konferencja ‘Żywienie drogą przewodu pokarmowego’ - Gdynia

 39. Wyniki nutritionDay 2012 – list z Centrali ND

 40. NutritionDay - Newsletter

 41. Studia podyplomowe w zakresu żywienia klinicznego

 42. PILNE!!! Kolejna Odpowiedź NFZ w sprawie karty metabolicznej!

 43. Wyniki Polskiego Dnia Oceny Stanu Odżywienia

 44. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 listopada 2012 – ocena stanu odżywienia

 45. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 listopada 2012

 46. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PTŻPiD

 47. PILNY KOMUNIKAT: Odpowiedz Centrali NFZ na temat Karty Metabolicznej

 48. Piłkarski dzień żywienia

 49. Polski Dzień Oceny Leczenia Żywieniowego

 50. Stowarzyszenie Apetyt na Życie – Mecz 23 IX 2012 (Zabierzów)

 51. Hellenic Society of Medical Nutrition and Metabolism

 52. Ankieta - Acute Intestinal Failure

 53. Stowarzyszenie Apetyt na Życie - Problemy ludzi żywionych drogą sztuczną.

 54. Programy kursów dla Zespołów Żywieniowych w II połowie 2012

 55. Propozycje modyfikacji skali SGA oraz NRS-2002

 56. Deklaracja Adriatycka

 57. 34 Zjazd ESPEN w Barcelonie 8-11 września 2012

 58. W dniu 22 czerwca 2012r w Krakowie, w Hotelu Europejskim przy ul. Lubicz 5, odbędzie się kolejna edycja Kursu dla Zespołów Żywieniowych.

 59. Najlepsze prace XIV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego 2012

 60. 1. Ministerstwo Zdrowia publikuje poprawki do Rozporządzenia o lecznictwie szpitalnym

 61. IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Gdynia

 62. Kurs dla Zespołów Żywieniowych

 63. Dokumenty pozwalające na prowadzenie leczenia żywieniowego w Zakładach Opieki Długoterminowej

 64. OBOWIĄZKOWE DOKUMENTY ZWIĄZANE Z OCENĄ STANU ODŻYWIENIA PACJENTÓW WYMAGANE PRZEZ NFZ (!)

 65. Składki na ESPEN i PTŻPiD

 66. Reedycja Standardów – zaproszenie do współpracy

 67. Spotkanie w Centrum Onkologii

 68. Kurs: Leczenie żywieniowe dla Zespołów Żywieniowych

 69. Najnowszy numer Clinical Nutrition

 70. Kurs dla Zespołów Żywieniowych

 71. Kurs: Leczenie żywieniowe dla Zespołów Żywieniowych

 72. Najnowszy numer Clinical Nutrition

 73. Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował materiały dotyczące leczenia żywieniowego w Zakładach Opieki Długoterminowej

 74. Ministerstwo Zdrowia odwołuje wprowadzenie Zespołów Żywieniowych w roku 2012

 75. Narodowy Fundusz Zdrowia publikuje materiały dotyczące kontraktowania świadczeń zdrowotnych, w tym leczenia żywieniowego w hospicjach stacjonarnych i domowych

 76. Ministerstwo Zdrowia wstrzymuje wprowadzenie zespołów żywieniowych w szpitalach ale utrzymuje obowiązek oceny stanu odżywienia!

 77. Narodowy Fundusz Zdrowia publikuje wytyczne kontraktowania procedur żywieniowych

 78. PILNE: Nie istnieje koniecznośc posiadania kursu przez członków Zespołów Żywieniowych – stanowisko Ministerstwa Zdrowia

 79. Doodatkowy Kurs z zakresu Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego w Warunkach Domowych!

 80. Polska Deklaracja Fight Against Malnutrition

 81. Brak funduszy na domowe zywienie przyczyną zagrożenia życia chorych

 82. Nowe kursy PTŻPiD

 83. Kurs Leczenie Żywieniowe w OIT

 84. Ministerstwo Zdrowia – AOS

 85. Ministerstwo Zdrowia – nowe Rozporządzenia – Lecznictwo Szpitalne

 86. Jesteśmy razem już ponad rok!

 87. XIII Zjazd ESPEN 2011

 88. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

 89. Rozporządzenie dotyczące Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej opublikowane przez Ministerstwo Zdrowia RP (cd.)

 90. Rozporządzenie dotyczące Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej opublikowane przez Ministerstwo Zdrowia RP

 91. Senat poprawił ustawę refundacyjną

 92. Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego

 93. I Edycja Forum Świadczeniodawców z zakresu domowych żywień

 94. Spotkanie zespołu ekspertów dotyczące uwag do Rozporządzenia MZ odnośnie standardów opieki długoterminowej (2011-01-05)

 95. Sytuacja prawna PTŻPiD

 96. Zapisz się do biuletynu informacyjnego

 97. Program 32 Kongresu ESPEN w Nicei w 2010 roku

 98. Nutrition Day

 99. Szkoła Żywienia Klinicznego i Metabolizmu

 100. Pojawiła się szansa na powrót możliwości leczenia żywieniowego w opiece długoterminowej

 101. Zapraszamy do Sekcji Pediatrycznej PTŻPiD

Partnerzy